mask

Nghệ An: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin mũi 3, mũi 4 phòng Covid-19

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin mũi 3, mũi 4 phòng Covid-19 ảnh 1

Tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Thành Chung

Ngày 13/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19 gửi các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Theo công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh tăng cường truyền thông, vận động và tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng Covid-19 đối với cán bộ, công nhân viên chức thuộc đơn vị mình để tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/ BYT-DP ngày 23/6/2022.

Cũng trong ngày 13/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 1142/STT&TT-TTBCXB về việc Truyền thông, vận động tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử Nghệ An; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã thực hiện truyền thông, vận động người từ 12 tuổi trở lên đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, người dân thuộc đối tượng có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế đi tiêm mũi 4 và đưa trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Tăng cường công tác truyền thông về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19; vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Công điện số 665 /CĐ - BYT ngày 17/05/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tin mới