mask

Nghệ An: Tiếp tục rà soát quy hoạch 3 loại rừng

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu rà soát quy hoạch 3 loại rừng, tiến hành phê duyệt và triển khai thực hiện đề án giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng
Chiều 16/4, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững  tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì cuộc họp với các thành viên triển khai kế hoạch năm 2018. 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được xác định là nâng cao năng suất, chất lượng rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng, trồng mới rừng, trồng lại rừng, khoanh nuôi rừng và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn, kiểm soát chặt chẽ giống lâm nghiệp;

Cùng đó, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm; nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phú Hương
Thực hiện Chương trình theo QĐ số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 BCĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phối hợp hàng ngàn đợt tuần tra rừng, xử lý 901 vụ vi phạm lâm luật, thu nộp ngân sách 13,169 tỷ đồng.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 26 dự án thuộc danh mục thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020; 13 BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và 5 công ty lâm nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển rừng tạo vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ. Toàn tỉnh đã trồng trên 18.111 ha/17.000 ha rừng tập trung; giao khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, tổ chức, cá nhân với tổng diện tích trên 426.705 ha.
Ông Nguyễn Tiến Lâm, phó giám đốc Sở NN&PTNT nêu rõ, các thành viên BCĐ cần xác định rõ mục tiêu của Chương trình để triển khai thực hiện.
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nêu rõ, các thành viên BCĐ cần xác định rõ mục tiêu của chương trình để triển khai thực hiện. Ảnh: Phú Hương
Ba tháng đầu năm 2018, Nghệ An đã trồng được 4.885 ha/17.000 ha rừng tập trung, tạo hơn 30 triệu cây giống lâm nghiệp, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, chăm sóc trên 46.740 ha rừng.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng nêu rõ: Việc thực hiện chương trình tuy đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Công tác giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết trong xử lý thu hồi đất, rừng đối với các trường hợp vi phạm; công tác quản lý bảo vệ rừng tại gốc còn hạn chế; có biểu hiện buông lỏng trong kiểm tra giám sát, dẫn đến những sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua...
Chăm sóc rừng trồng cao su tại Thanh Đức, Thanh Chương. Ảnh: Phú Hương
Chăm sóc rừng trồng cao su tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phú Hương

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, BCĐ xác định tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng. Trong quý III/2018, sẽ hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng; thực hiện công tác giao rừng đối với hơn 298.927 ha đã giao đất lâm nghiệp; hoàn thành phương án cấp bách bảo vệ vùng rừng trọng điểm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện trong quý II/2018; tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chữa cháy rừng.

Nghệ An cũng hoàn thiện đề án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp, kiện toàn bộ máy các đơn vị quản lý bảo vệ rừng, tránh trùng lặp và hoạt động có hiệu quả.

Tin mới