mask

Nghệ An: Tiết kiệm 3,6 tỷ đồng trong thẩm định giá và quản lý, mua sắm tài sản

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm, theo báo cáo của Sở Tài chính, việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện đúng quy định. Kết quả đã tiết kiệm được 3,6 tỷ đồng.

Công tác quản lý tài sản nhà nước ở Nghệ An đã được gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập và chấp hành ngân sách, đồng thời vẫn mang tính độc lập riêng có đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư, xây dựng mới, mua sắm, sử dụng tài sản.

Đối với công tác thẩm định giá tài sản (trừ quyền sử dụng đất) có giá trị từ 1 tỷ đồng/tài sản hoặc 1 tỷ đồng/gói thầu cùng một loại tài sản (xe, máy móc, tài sản công...), Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước đã thẩm định 17 hồ sơ, tiết kiệm sau thẩm định 3,6 tỷ đồng. 

Hội đồng định giá đất của tỉnh xác định giá đất, giá bồi thường, tái định cư của 80 dự án. Việc thẩm định giá đúng quy định, chính xác, phù hợp giá thị trường đảm bảo chống thất thu ngân sách Nhà nước. 

Nghệ An: Tiết kiệm 3,6 tỷ đồng trong thẩm định giá và quản lý, mua sắm tài sản ảnh 1
Thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh minh họa: Trân Châu

Chủ trương thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; đảm bảo mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn định mức; phòng, chống lãng phí.

Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài chính đang triển khai thực hiện 1 gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung với giá dự toán 2,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công./.

Tin mới