mask

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng 20/2, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1

    Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Vĩnh Thuộc - Phó Chính ủy Tổng Cục II.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 2

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Ảnh: Thành Duy

Nghệ An cũng đã kịp thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; góp phần để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 5

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị cần cù, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của nhân dân và khát vọng phát triển đất nước của quân và dân Nghệ An.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 7

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 8

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và toàn diện, tỉnh Nghệ An cũng cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đóng góp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, làm sâu sắc hơn quan hệ với nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT 2 NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh nhà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 9

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ về bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nghị định của Chính phủ và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chủ động phân tích, dự báo, nắm chắc địa bàn để kịp thời tham mưu các quyết sách, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn;…

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 10

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở vững mạnh; xây dựng tiềm lực về chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, thế trận lòng dân vững chắc; bảo vệ vững chắc từng địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh, cụm an toàn làm chủ;…

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 11

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân về công tác quân sự, quốc phòng;…

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 12

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo thực hiện tốt công tác đối ngoại, nhất là với các địa phương của nước bạn Lào; tăng cường quản lý Nhà nước và khai thác hiệu quả kinh tế biển, môi trường biển.

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 13

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ảnh: Thành Duy

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 14

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Tin mới