Nghệ An triển khai thực hiện 3 bộ luật quan trọng trong năm 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 11/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 3 Bộ luật quan trọng: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật tổ chức chính quyền; Luật bầu cử Quốc hội và HĐND. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và cán bộ chuyên viên phòng tư pháp các huyện, thành, thị.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Ngày 22/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016 với nhiều điểm mới quan trọng về: thẩm quyền, hình thức văn bản quy phạm pháp luật, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Bên cạnh đó, để  đảm bảo cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được diễn ra đúng quy trình và đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật, việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND cần được thực hiện kịp thời.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh việc triển khai thực hiện 3 Bộ luật là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị và mọi người dân trên địa bàn.

Quá trình triển khai thi hành các Luật này đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của cán bộ, nhân dân và tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Qua đó kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các Luật đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về các bộ Luật.

Đối với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, trong thời gian sớm nhất Ủy ban bầu cử các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần khẩn trương hoàn thiện các khâu, các bước đúng quy định, trình tự, thời gian của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cơ cấu giới thiệu ứng cử để lựa chọn những đại biểu có chất lượng; Tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, vị trí vai trò của việc bầu cử, động viên cử tri thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Giám đốc Sở Tư pháp, ông Hoàng Quốc Hào giới thiệu về những điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Hội nghị được nghe  giới thiệu về những điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015;  Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới