mask

Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

(Baonghean.vn) - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo nội dung thông báo, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày), từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/12/2018 tại thành phố Vinh.

Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Đức Anh

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 31 báo cáo quan trọng như: Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch năm 2019; Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2019; Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn, các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII;  Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác năm 2018; nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh....

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng cho ý kiến, dự kiến thông qua 24 nghị quyết như: Các Nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp đồng thời tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp.

Tin mới