Nghệ An: Truy thu, truy hoàn thuế hơn 145 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho biết tổng số thuế truy thu, truy hoàn và xử phạt năm 2017 là 145.490 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2016.

Ngoài ra ngành Thuế Nghệ An còn giảm lỗ 242.627 triệu đồng từ các doanh nghiệp, bằng 91% so với năm 2016; Giảm khấu trừ 8.926 triệu đồng, bằng 100% so với năm 2016. Số thuế không được hoàn qua kiểm tra trước hoàn là 249.437 triệu đồng, tăng 534% so với với năm 2016. Số thuế truy hoàn qua kiểm tra sau hoàn là 1.272 triệu đồng, tăng 94% so với năm 2016.

Giao dịch tại Chi cục thuế huyện Nghi Lộc. Anh: Xuân Hoàng ảnh 1
Giao dịch tại Chi cục thuế huyện Nghi Lộc. Anh: Xuân Hoàng
Được biết số thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt, số thuế không được hoàn qua kiểm tra toàn ngành chủ yếu tập trung tại các đơn vị Chi cục Vinh, Phòng kiểm tra 1, phòng kiểm tra  2, Chi cục thuế Diễn Châu.
Trong năm 2017, một số chi cục có các đoàn kiểm tra có số truy thu, truy hoàn, xử phạt cao được trên 500 triệu gồm: Phòng kiểm tra 1, Phòng kiểm tra 2 Chi cục thuế (CCT) Vinh, CCT Kỳ Sơn, CCT Diễn Châu, CCT Quỳnh Lưu, CCT Cửa Lò, CCT Yên Thành, CCT Quỳ Hợp, CCT Tân Kỳ.
Các sai phạm chủ yếu tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; tài nguyên, khoáng sản; ngân hàng, bảo hiểm; thương mại; vận tải; ….

Tin mới