mask

Nghệ An: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 73%

(Baonghean.vn) - Kế hoạch đầu tư công năm 2018, tỉnh Nghệ An được giao là 5.450 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 10 tháng đầu năm 4.340 tỷ đồng, đạt gần 80%; giải ngân 3.996 tỷ đồng, đạt hơn 73%.

Mức giải ngân này theo Sở Kế hoạch và Đầu tư là cao hơn mức bình quân chung cả nước (56,24%) và cao hơn so với cùng kỳ; Ước 11 tháng giải ngân 4.473 tỷ đồng, đạt 82,07%.

Kế hoạch đầu tư công năm 2017 kéo dài 437 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 10 tháng đầu năm đạt 385 tỷ đồng, đạt 88,1%, giải ngân 344 tỷ đồng, đạt 78,86%; Ước cả năm sẽ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch giao.

Có 3 nguồn giải ngân khá là thu sử dụng đất (86,19%), nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí tính điểm (81,12%) và chương trình mục tiêu chính phủ (78,84%).

Nếu tính theo các dự án do các huyện, thành, thị trực tiếp quản lý, có 4 huyện giải ngân đạt trên 90% là huyện Hưng Nguyên (99,5%), Nghĩa Đàn (98,77%), Anh Sơn (95,16%), Diễn Châu (gần 92%).
Có 7 huyện giải ngân đạt từ 80 - 90% là Đô Lương (88,2%), Yên Thành (87,4%), Quỳnh lưu (86,13%), Thái Hòa (84,73%), Nghi Lộc (83,95%), Thanh Chương (82,97%), Cửa Lò (81,75%).

Các dự án do các huyện, thành thị trực tiếp quản lý
Nghệ An: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 73% ảnh 1
Đồ họa: Lâm Tùng

Đối với nguồn vốn nước ngoài: Kế hoạch năm 2018 được giao 671 tỷ đồng bố trí cho 9 dự án. Tính đến 31/10/2018 mới giải ngân được 323 tỷ đồng, đạt 49,16% kế hoạch được giao.

Nguyên nhân giải ngân chậm là do năm 2018 vốn nước ngoài có 3 dự án khởi công mới chiếm 35,5% tổng kế hoạch vốn, nhưng những tháng đầu năm đang trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà thầu nên chưa giải ngân. Bên cạnh đó, có 7/9 dự án có các thủ tục liên quan đến đấu thầu, giải ngân... đều phải thực hiện qua các bộ, ngành chủ quản xét duyệt, mất khá nhiều thời gian nên tiến độ giải ngân chậm.

Tin mới