mask

Nghệ An: Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao

(Baonghean.vn) -  Tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao, tỷ số giới tính khi sinh tăng, nhiều vướng mắc trong công tác cán bộ là những thực trạng trong công tác dân số Nghệ An hiện nay.

Thực trạng trên được đưa ra tại Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017 do Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Nghệ An tổ chức vào chiều 10/4.

Những tháng đầu năm 2017 mặc dù tổng số trẻ sinh ra giảm 325 trẻ so với cùng kỳ, nhưng số trẻ sinh là con thứ 3 trở lên vẫn còn cao, với 2.300/11.580 trẻ. Bên cạnh đó, tỷ số giới tính khi sinh tăng với 117 bé trai/100 bé gái – cao hơn 7 trẻ so với thời điểm năm 2016.

Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về SKSS ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà
Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về SKSS ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà

Trong năm 2017, công tác dân số còn gặp nhiều khó khăn khi chưa có kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia, đã tác động nhiều đến kết quả triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh về công tác dân số và việc triển khai chiến dịch, công tác truyền thông vận động, tư vấn ở cơ sở. Về công tác cán bộ vẫn còn những vướng mắc trong điều chuyển viên chức xã dẫn đến tình trạng “trống” viên chức ở nhiều địa phương.

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phối kết hợp; tăng cường hiệu quả thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng, cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKKK. Đồng thời, tiếp tục củng cố và ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác DS – KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ về DS – KHHGĐ và mục tiêu đã đề ra.

Mỹ Hà

Tin mới