mask

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG THÊM 4 NỘI DUNG

Dự thảo Chương trình hành động chỉ rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trên cơ sở lấy ý kiến các ban Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn đề xuất nội dung đưa vào Chương trình hành động, Văn phòng Tỉnh ủy - cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung thêm các nội dung gồm: 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030.

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện Thông báo 55 - TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26; đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025.

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 3
Đồng chí Võ Minh Sinh - Ủy viên   BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất với dự thảo Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Võ Minh Sinh -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung nội dung Đề án chuyển đổi số các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị tiếp cận nội dung chuyển đổi số do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề xuất với phạm vi rộng hơn theo hướng nghiên cứu ban hành một nghị quyết về chuyển đổi số. 

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Công Hà - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi, chuyển đổi số là một trong những vấn đề rất mới, hết sức quan trọng Đại hội XIII của Đảng đặt ra. Tỉnh Nghệ An là tỉnh lớn, nếu chuyển đổi số tốt sẽ tạo ra sự chuyển đổi căn bản công tác quản lý, điều hành, tiếp cận kinh tế số, doanh nghiệp số… do đó nên cân nhắc bổ sung thêm Nghị quyết về chuyển đổi số. 

Đồng chí Hoàng Công Hà cũng cho biết: Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và bổ sung các đề án, chương trình với tinh thần phù hợp tình hình địa phương theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, bên cạnh những nội dung bổ sung, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nên kèm theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.  

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 5
Đồng chí Hoàng Công Hà - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đề cập đến thể thức văn bản, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng tình với với nội dung đề xuất, mở rộng phạm vi về chuyển đổi số trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. 

Thống nhất với các nội dung bổ sung, đồng thời nhấn mạnh, Nghệ An tiếp cận với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng toàn diện, đầy đủ, rất trách nhiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cần điều chỉnh một số nội dung để thể hiện được tầm bao quát các chương trình, đề án của tỉnh đã ban hành.

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNG HÀNH ĐỘNG ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ

Kết luận nội dung này, đề cập đến thể thức văn bản, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, tinh thần của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX là không chọn nhiều việc, cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã ban hành 5 nhóm chương trình với 21 đề án trọng điểm.

Quá trình tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã nghiên cứu rất kỹ những chủ trương, định hướng lớn tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng , lĩnh hội những chỉ đạo lớn của Trung ương cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội. Tiếp đó, thông qua Đại hội XIII của Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, tỉnh Nghệ An bổ sung để hoàn chỉnh.

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 7
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Do đó, đối với dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, về thể thức văn bản, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cần thể hiện được 5 nhóm chương trình với 21 đề án trọng điểm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành; tiếp đó là phần bổ sung các nội dung mới.

Về thời gian, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau cuộc họp lần này sẽ tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiến tới trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thông qua và ban hành vào đầu tháng 6, đảm bảo theo đúng tiến độ Trung ương yêu cầu. 

Bên cạnh đó, khi các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành cụ thể hóa chương trình hành động của các ban, bộ, ngành thì tỉnh sẽ có kế hoạch thực hiện trên cơ sở tham mưu của ngành dọc. 

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 8
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghệ An sẽ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số. Ảnh minh họa

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng thống nhất bổ sung thêm 3 nội dung do cơ quan soạn thảo trình, trong đó Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần bổ sung đầy đủ thành tố là: Tăng cường lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030; đồng thời bổ sung thêm Nghị quyết về chuyển đổi số.

Nghệ An xác định bổ sung 4 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 9
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý về Đề án tiếp tục phát triển y tế kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến Đề án tiếp tục phát triển y tế kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2025; bàn về Đề án số hóa tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2020; Đề án biên soạn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

Tin mới