mask

Sở GD&ĐT Nghệ An:

Nghệ An: Xử lý nghiêm những nhà trường thu tiền trái quy định khi nhập học

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhằm chấn chỉnh một số đơn vị thực hiện chưa đúng các khoản thu trong năm học mới.

Trước đó, có một số đơn vị trên địa bàn đã tiến hành thu tiền đầu năm học đối với học sinh mới nhập học vào lớp 10 và điều này là chưa đúng với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và để phụ huynh học sinh bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ngày hôm nay (23/7), Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành, thị, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện nghiêm các khoản thu năm 2021 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện) chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý; yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện các khoản thu ở thời điểm hiện tại cho đến vào đầu năm học 2021-2022. Đồng thời, cam kết không thu các khoản thu trái với quy định; không tùy tiện đặt ra các khoản thu, các khoản đóng góp tự nguyện, các loại quỹ trái quy định trong nhà trường. Công khai số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực về công tác thu, chi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh tìm hiểu thông tin khi tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. Việc thực hiện quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước được quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính. Trong quá trình triển khai, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp để thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết:  Để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022, cũng như thực hiện nghiêm các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022, về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và Công văn số 844/SGD&ĐT-KHTC ngày 06/5/2021 về việc thực hiện nghiêm các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thí sinh làm thủ tục trước khi tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh làm thủ tục trước khi tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc tuyển sinh đầu cấp, một số trường THPT trên địa bàn đã không  thực hiện đúng quy định. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở đã kịp thời nhắc nhở các nhà trường và đề nghị các nhà trường phải trả lại các khoản thu chưa đúng quy định khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở. Trong trường hợp, nếu phụ huynh và học sinh không đến nhận, nhà trường phải có trách nhiệm trả lại cho gia đình.

 Người phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Sở đã chỉ đạo các nhà trường linh hoạt trong việc làm thủ tục nhập học cho học sinh, kể cả nhập học bằng hình thức online. Trong thời điểm hiện nay, các trường chưa thực hiện các khoản mà tập trung cho công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Nếu trường nào để tình trạng thu, chi không đúng quy định Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm (đặc biệt người đứng đầu đơn vị). Đặc biệt, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã công bố đường dây nóng. Nếu có bất cứ thông tin vi phạm về thu chi, phụ huynh học sinh có thể liên lạc tới số máy điện thoại của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là: 02383 566 970 và 02383 567 055.

Tin mới