mask

Nghệ An: Xử phạt 31 cơ sở vi phạm về bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Thông tin này được nêu ra tại cuộc làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường theo chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động.
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Chi
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Chi

Xử phạt 31 cơ sở vi phạm về BVMT

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác BVMT được ngành xác định là một trong những mũi trọng tâm, nên thời gian qua, ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đáng chú ý, Sở đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất  thực hiện các quy định về BVMT; gắn với thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đối với hơn 140 cơ sở và đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 31 cơ sở với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng. Ảnh: Minh Chi
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng đặt ra vấn đề công tác quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại còn nhiều bất cập. Ảnh: Minh Chi

Kết quả quan trắc chưa phản ánh đúng thực tế

Từ thực tiễn giám sát ở một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tại cuộc làm việc, nhiều thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã nêu lên những băn khoăn, bất cập, hạn chế đang đặt ra. Nổi lên là công tác quản lý chất thải nguy hại chưa chặt chẽ; một số doanh nghiệp chưa có kho bãi và chưa có hóa đơn, hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải này theo đúng quy định.

Công tác giám sát, kiểm tra “hậu” phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bản cam kết và kế hoạch BVMT còn hạn chế. Minh chứng là nhiều cơ sở chưa hoàn thành các công trình BVMT theo đúng phê duyệt và việc đảm bảo môi trường còn những hạn chế.

Chất thải quặng thiếc được thải trực tiếp ngay trong khu vực sản xuất, hoàn toàn không có bể chứa của Công ty Thiếc Hà An. Ảnh chụp ngày 15/10/2018.
Chất thải quặng thiếc được thải trực tiếp ngay trong khu vực sản xuất, hoàn toàn không có bể chứa của Công ty Thiếc Hà An ở Quỳ Hợp. Ảnh chụp ngày 15/10/2018.

Công tác quan trắc môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa phản ánh đúng với thực tế, kết quả các chỉ số quan trắc đều đạt thấp hơn tiêu chuẩn cho phép, song qua giám sát trực tiếp cho thấy môi trường đang rất ô nhiễm.

Việc chấp hành công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản ở các doanh nghiệp trong khai thác khoáng sản chưa nghiêm túc…

Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Chi
Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa nhận những tồn tại mà đoàn giám sát HĐND tỉnh nêu trong thực tế. Ảnh: Minh Chi

Tăng cường phối hợp tốt với các ngành, các cấp

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh đánh giá cao công tác quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với công tác BVMT thời gian qua đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường cũng thẳng thắn nêu nhiều tồn tại đang đặt ra đối với lĩnh vực này.

Khẳng định, lĩnh vực BVMT rộng, phức tạp, đòi hỏi vai trò trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp và toàn xã hội, tuy nhiên, theo các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, với trách nhiệm tham mưu, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đang đặt ra trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Minh Chi
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Minh Chi
Cụ thể, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, gắn với thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp để giải quyết các tồn tại, bất cập đang đặt ra trong công tác BVMT, nhất là đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình BVMT tại các KCN, CCN và cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt.
Bên cạnh đó, Sở cũng cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và thực hiện hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường trong các doanh nghiệp đúng thực chất; đồng thời có giải pháp quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định...

Tin mới