mask

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022

(Baonghean.vn) - Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xóa đói giảm nghèo bền vững là hơn 4.931 tỷ đồng, riêng năm 2022 được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 20/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc trực tuyến với các huyện, thành, thị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành.

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022 ảnh 1

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xóa đói giảm nghèo bền vững là hơn 4.931 tỷ đồng, riêng năm 2022 được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước trung hạn và hàng năm cho các ngành, các cấp của địa phương.

Đến 30/6, tỉnh Nghệ An là một trong số những tỉnh sớm nhất trong cả nước hoàn thành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ và Quyết định của UBND tỉnh giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022 ảnh 2

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An Phan Văn Hoan trình bày tình hình thực hiện và nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn NSTW thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An có số lượng dự án và đối tượng thụ hưởng lớn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai 9 dự án thành phần với 708 dự án chi tiết; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai 2 dự án thành phần với 48 dự án chi tiết; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai tại 411 xã với 988 dự án chi tiết nên có những khó khăn nhất định.

Đến ngày 12/10/2022, với sự nỗ lực của toàn thể các cấp, các ngành, UBND tỉnh đã hoàn thành và trình HĐND tỉnh chính thức thông qua danh mục dự án chi tiết của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại các Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, 46/NQ-HĐND, 47/NQ-HĐND.

Tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Phan Văn Hoan đã trình bày tiến độ thực hiện các nhóm dự án thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022.

Theo đó, đối với 156 dự án trả nợ và chuyển tiếp hoàn thành điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong Quyết định phê duyệt dự án, gửi về Cơ quan chủ Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2022.

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022 ảnh 3

Giám đốc Sở LĐ -TB&XH Nghệ An Đoàn Hồng Vũ trình bày về công tác giải ngân các nguồn vốn do Sở chủ trì. Ảnh: Thành Duy

Đối với 785 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 15 tỷ đồng hoàn thành quyết định phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo gửi về Cơ quan chủ Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5/11/2022.

Đối với 35 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến trên 15 tỷ và dưới 100 tỷ hoàn thành quyết định phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo gửi về Cơ quan chủ Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2022.

Đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng cần đảm bảo hoàn thành quyết định phê duyệt dự án và gửi về Cơ quan chủ Chương trình và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/12/2022 (trước thời điểm dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch năm 2023).

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, cùng một số địa phương cấp huyện đã trao đổi, thống nhất về tiến độ, thời gian và cách làm; đồng thời đề xuất một số vấn đề liên quan như gặp khó khăn về năng lực của các đơn vị tư vấn, kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

BÁM SÁT MỐC THỜI GIAN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh: Quan điểm là phải hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch năm 2022, do đó phải tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện.

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022 ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phân tích: Hiện nay, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ bản đã hoàn thành nên trách nhiệm bây giờ thuộc cả hệ thống chính, mà chủ yếu ở cấp huyện là chính. Bởi trong số 972 dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trong năm 2022, cấp tỉnh chỉ làm chủ đầu tư 5 dự án thuộc 3 sở, cấp huyện làm chủ đầu tư 19 dự án, còn lại là cấp xã làm chủ đầu tư. Do đó khối lượng cần thực hiện ở địa phương rất lớn.

Vì vậy, đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu, căn cứ mốc tiến độ thời gian đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, các địa phương cấp huyện cần bám sát các mốc thời gian nêu trên, đồng thời căn cứ vốn ngân sách Trung ương bố trí cho 3 chương trình chịu trách nhiệm toàn diện triển khai hiệu quả, kịp thời, không để nợ đọng; đặc biệt phải khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án giao kế hoạch năm 2023 cần bám sát triển khai thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình.

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022 ảnh 5

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu chính UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với các dự án có sử dụng vốn đối ứng ngân sách cấp huyện, xã thì trường hợp dự án trình cấp tỉnh phê duyệt, đề nghị cấp huyện gửi văn bản xác định khả năng cân đối các nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã khi trình cấp tỉnh phê duyệt.

Trường hợp dự án cấp huyện phê duyệt, đề nghị UBND cấp huyện khi gửi quyết định phê duyệt dự án để trình phương án bố trí kế hoạch vốn cần gửi kèm văn bản xác định khả năng cân đối phần vốn ngân sách huyện, xã.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các địa phương cần thực hiện toàn diện các dự án song trong bối cảnh số lượng dự án nhiều nên tập trung ưu tiên thời gian làm trước thực hiện thủ tục hồ sơ đối với các dự án có số vốn lớn, tạo động lực, lan tỏa cho huyện.

Đối với các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quyết định phê duyệt dự án do chủ đầu tư trình thì phải có văn bản đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch 2022 của các dự án.

Nghệ An: Yêu cầu rốt ráo thực hiện giải ngân hơn 1.295 tỷ đồng vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm bố trí năm 2022 ảnh 6

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu chính UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chủ trì trình Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản tổng hợp, trình UBND tỉnh để giao vốn kế hoạch 2022; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành, thị và chủ đầu tư triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch đề ra, báo cáo về UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại Quyết định phân công thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh để có sự phân công kịp thời từng thành viên.

Các sở ngành khác đề nghị phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện để tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục của dự án để đảm bảo điều kiện bố trí, giải ngân vốn theo đúng kế hoạch.

Kết thúc cuộc làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải ngân vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn vốn đã có kế hoạch phân bổ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần là phải hành động quyết liệt. Các đơn vị cùng phối hợp, trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ. Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo chi tiết giao nhiệm vụ để các đơn vị thực hiện.

Tin mới