mask

Nghĩa Đàn sáp nhập 3 xã, lấy tên mới Nghĩa Thành

(Baonghean.vn) - 100% đại biểu HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX có mặt tán thành phương án sáp nhập đơn vị hành chính Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Thành, có trụ sở hành chính mới bố trí tại trụ sở xã Nghĩa Tân hiện nay.

Sáng 27/8, HĐND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường)  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận và quyết nghị thông qua phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện tiến hành sáp nhập 3 xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Tân, Nghĩa Liên thành đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Thành với diện tích là 25,29 km2 và dân số 9.100 người. Qua kết quả lấy ý kiến, cử tri 3 xã đều thống nhất với tỷ lệ cao.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX có mặt tán thành phương án sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Thành, có trụ sở hành chính mới bố trí tại trụ sở xã Nghĩa Tân hiện nay.

3 xã của huyện Nghĩa Đàn sẽ hợp nhất thành 1 xã. Đồ họa Hữu Quân
Các xã: Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) sáp nhập thành đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Thành. Đồ họa: Hữu Quân

Cũng trong kỳ họp này, HĐND huyện Nghĩa Đàn thống nhất miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Tăng - nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin vì chuyển công tác nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới./.

Tin mới