Nghĩa Đàn: Xây dựng chuẩn mực phù hợp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(Baonghean) - Hơn 1 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn triển khai nghiêm túc, xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển lớn trong nhận thức, thái độ và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. 

Xây dựng chuẩn mực

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn, các địa phương, đơn vị đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị mình để chủ động, sáng tạo trong xây dựng các chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Gương mẫu đi đầu, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đề ra 3 tiêu chí: “Vững niềm tin theo Đảng: Tin con đường của Đảng - Tin cấp ủy các cấp - Tin chính bản thân mình; Chống chủ nghĩa cá nhân: Vì lợi ích tập thể - Vì đoàn kết, cộng sự - Vì tiến bộ mọi người; Khoa học và dân chủ: Chủ động và Sáng tạo - Cụ thể và Thiết thực - Nhân văn và Gương mẫu”.

Trong khi đó, Chi bộ Toà án thực hiện “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm "Hết việc chứ không hết giờ", quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân; Hội Nông dân huyện với nội dung “Tư tưởng vững vàng, một niềm tin theo Đảng; mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân, chủ động và sáng tạo trong hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới”...

Lãnh đạo xã Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn) lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân xóm Phú Hòa. Ảnh: Thu Giang

Tương tự, các Đảng bộ xã căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương cũng đã hoàn thành xây dựng các tiêu chí cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các chuẩn mực như “Cải tiến phong cách và lề lối làm việc”; “Đi làm, đi họp đúng quy định”; “Nêu cao tinh thần tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; “Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân”... được niêm yết, công khai, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện và kiểm tra, đánh giá.

Đơn cử, tại thị trấn Nghĩa Đàn, sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ thị trấn đã xác định 3 nội dung chuẩn mực “Gần gũi, sâu sát quần chúng, tin dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân; Chủ động sáng tạo, gương mẫu trong công tác, nói phải đi đôi với làm; Tận tụy, công tâm, trung thực, trách nhiệm” để niêm yết công khai tại trụ sở, là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi chiếu và rèn luyện mỗi ngày.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: “Nhờ quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các đợt quán triệt, học tập chuyên đề, xác định các chuẩn mực hợp lý, dễ nhớ, dễ thuộc, Đảng bộ thị trấn đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Rõ nhất là tinh thần, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức từ thị trấn đến khối có nhiều tiến bộ; ý thức về tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên được nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao; chất lượng, hiệu quả công việc cũng thay đổi rõ rệt”.

Tại Chi bộ Trường THPT Cờ Đỏ, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ giáo viên nhà trường, Chỉ thị 05 cũng thấm nhuần trong công việc thường nhật của toàn bộ 48 cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Chi bộ nhà trường chia sẻ: “Ngoài thực hiện chuẩn mực chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, mỗi giáo viên còn chủ động đăng ký học tập, làm theo Bác từ những việc gần gũi nhất, chẳng hạn như đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn,…

Đặc biệt, vai trò nêu gương của cán bộ quản lý và giáo viên được nhấn mạnh, thể hiện từ những việc nhỏ như lên lớp đúng giờ, ra đúng giờ, tránh vào muộn ra sớm, trang phục gọn gàng, nghiêm túc, lời nói chuẩn mực trước học sinh,… để mỗi giáo viên là một tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo”.

Giải tỏa bức xúc

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua luôn được huyện Nghĩa Đàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đó là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, gắn bó hơn với nhân dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giải quyết kịp thời hơn những vấn đề về tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế để đôn đốc, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý những sai phạm, vấn đề nổi cộm, bức xúc như: thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, môi trường, đất đai... không để xảy ra những điểm nóng, phức tạp. Ví như Đảng bộ xã Nghĩa Thịnh tập trung giải quyết vấn đề khai thác cát sỏi; đảng bộ các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn quan tâm đến vấn đề môi trường, tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án... 

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thu Giang

Đồng chí Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hồng chia sẻ: “Thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các bức xúc nổi cộm, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài; trong 6 tháng đầu năm chỉ phát sinh 3 kiến nghị liên quan đến tranh chấp dân sự, đã và đang được quan tâm giải quyết thấu đáo.

Không những thế, để hạn chế vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tất cả các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã đều tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân”.

Đánh giá chung, Chỉ thị 05 đã phát huy những hiệu quả bước đầu nhưng rõ nét ở Nghĩa Đàn, tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: “Song song với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là trong sinh hoạt chi bộ, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của người đứng đầu theo phương châm trên trước, dưới sau, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn cũng sẽ tăng cường xây dựng và phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng”./.

Nhóm P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới