Nghịch lý

(Baonghean) - Năm 2015 cả nước tinh giản hơn 9 nghìn biên chế, riêng đối với thành phố Hà Nội, ông có biết thành tích giảm biên chế là bao nhiêu không?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Là thành phố lớn của cả nước chắc họ giảm biên chế mạnh lắm.

- Mạnh gì, từ tháng 8/2015 đến nay thành phố Hà Nội chỉ giảm được 20 biên chế.

- Ông có nhầm không đấy. Là trung tâm đầu não của cả nước, bộ máy hành chính phải gọn nhẹ, hiệu lực, lẽ nào trong gần 6 tháng chỉ tinh giản được 20 biên chế.

- Đó là sự thật 100% đã được người có chức trách công bố trên báo chí. Nguyên nhân được Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng giải thích rất rõ ràng.

- Cụ thể là nguyên nhân gì?

- Theo giải thích của bà Phó Bí thư Thành ủy, sở dĩ Hà Nội không tinh giản được biên chế là do đội ngũ cán bộ đã được chuẩn hóa. Cán bộ, công chức từ cấp thành phố đến cấp phường đều có bằng đại học trở lên, trong đó rất nhiều người có bằng thạc sỹ, tiến sỹ, cử nhân chính trị. Có nhiều thạc sỹ, tiến sỹ vui vẻ về làm cán bộ phường. Với đội ngũ cán bộ, công chức có bằng cấp “chuẩn” như vậy thì làm sao tinh giản được biên chế.

- Kể ra, đối với những cán bộ, công chức có đầy đủ bằng cấp thì cũng khó tinh giản  biên chế. Nhưng phải xem xét năng lực thực tế và hiệu quả làm việc như thế nào chứ. Người có bằng cấp nhưng không làm được việc thì vẫn phải đưa ra khỏi biên chế.

- Điều ông nói chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế thì với cơ chế quản lý cán bộ, công chức như hiện nay rất khó đánh giá hiệu quả làm việc của từng người. Chả thế mà bà Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phải nói thật với báo chí: “Chẳng biết họ làm việc thế nào, hiệu quả ra sao, nhưng đã có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ lại thêm lý luận chính trị nữa thì ai dám tinh giản”.

- Ông có thấy, qua câu chuyện của thành phố Hà Nội bộc lộ một nghịch lý hiện nay là càng chuẩn hóa cán bộ càng khó tinh giản biên chế. Nếu cứ chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn bằng cấp thì còn nạn chạy bằng, mua bằng để vào biên chế. Hậu quả là bằng cấp trở nên “hữu danh vô thực” chỉ là cái vỏ bọc để cán bộ, công chức không bị tinh giản biên chế.

- Ông nói đúng. Đây là một nghịch lý trong đào tạo và sử dụng cán bộ hiện nay, cần phải có giải pháp khắc phục.

TRẦN HỒNG CƠ

TIN LIÊN QUAN