mask

Nghiệm thu cơ sở Dự án Nghiên cứu, khảo sát toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam

Dự án nghiên cứu, khảo sát toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam - Đề xuất chủ trương, chính sách nhằm mục tiêu làm rõ một số vấn đề liên quan đến Phật giáo Nam tông Khmer ở nước ta.

Chiều 29/11, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở “Dự án nghiên cứu, khảo sát toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam - Đề xuất chủ trương, chính sách”. Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên do TS. Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Ban tôn giáo Chính phủ làm Chủ tịch; Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị và các thành viên Hội đồng Khoa học Ban tôn giáo Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Dự án nghiên cứu, khảo sát toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam - Đề xuất chủ trương, chính sách nhằm mục tiêu làm rõ một số vấn đề liên quan đến Phật giáo Nam tông Khmer ở nước ta; đánh giá thực trạng hoạt động và công tác quản lý nhà nước (QLNN) đối với hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer.

Phật giáo Nam tông Khmer là một bộ phận quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với khoảng 1,2 triệu tín đồ, hơn 8.500 sư tăng, sinh hoạt tại 456 ngôi chùa trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nam Bộ. Phật giáo Nam tông Khmer là một thành tố quan trọng, tạo nên đặc trưng văn hóa và có tác động đến đời sống của đồng bào dân tộc Khmer.

Nghiệm thu cơ sở Dự án Nghiên cứu, khảo sát toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam ảnh 2
Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh minh họa
Các ý kiến tại Hội nghị nghiệm thu thống nhất đánh giá cao tính khả thi của Dự án. Kết quả nghiên cứu của Dự án khi chuyển giao cho cơ quan thụ hưởng, áp dụng vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác Quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm sự ổn định hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Một số ý kiến góp ý với Ban Chủ nhiệm Dự án nên đưa thêm nội dung về đặc trưng của Phật giáo Nam tông Khmer trong sự đối chiếu với Phật giáo Bắc tông, gắn quá trình phát triển của Phật giáo Nam tông Khmer với lịch sử phát triển vùng miền; làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer, từ đó đưa ra nhóm giải pháp và giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề còn tồn tại.

TS. Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
TS. Vũ Chiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm Dự án. TS. Vũ Chiến Thắng đánh giá, Dự án là công trình nghiên cứu được thực hiện công phu với số liệu khảo sát phong phú, đáng tin cậy. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng góp ý với Ban Chủ nhiệm Dự án sắp xếp lại bố cục và chỉnh sửa một số nội dung trong Báo cáo đảm bảo các thao tác khoa học. Đi sâu vào nội dung của từng chương mục, TS. Vũ Chiến Thắng lưu ý Ban Chủ nhiệm Dự án cần xác định chính xác đối tượng nghiên cứu của Dự án để đưa ra các giải pháp phù hợp, bảo đảm tính ứng dụng trong thực tiễn.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Dự án, TS. Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo BTGCP phát biểu, nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn những ý kiến góp ý quý báu của các thành viên Hội đồng, khẳng định đơn vị thực hiện Dự án sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa một số nội dung còn hạn chế theo Biên bản nghiệm thu.

Kết quả tại Hội nghị, Dự án được 07/07 thành viên Hội đồng thông qua, đủ điều kiện tiến hành Nghiệm thu chính thức./.

Tin mới