Nghiêm túc thực hiện dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An vừa ban hành Công văn số 141/CV/ĐUK, ngày 22/02/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Nhằm thực hiện các quan điểm và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh; đồng thời phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động  phát huy trí tuệ, đóng góp tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An vừa ban hành Công văn số 141/CV/ĐUK, ngày 22/02/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung phối hợp trọng tâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh tham quan nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam.

Theo đó yêu cầu các cấp ủy cơ sở lãnh đạo các doanh nghiệp kiện toàn, củng cố và đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và bổ sung quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDSCS trong các doanh nghiệp phù hợp với từng doanh nghiệp.

Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về QCDCCS trong doanh nghiệp, nhất là những việc phải công khai ở doanh nghiệp, những việc người lao động được tham gia ý kiến, những việc người lao động quyết định, các quyền giám sát, kiểm tra của người lao động để đảm bảo thực hiện tốt.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Tân Khánh An
Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Tân Khánh An.

Quan tâm tổ chức các hoạt động đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động nhằm xây dựng sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp.

Tăng cường lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện QCDCCS theo quy định; động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia đóng góp xây dựng, phát triển doanh nghiệp.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động...

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới