mask

Ngư dân Nghệ An đánh bắt hải sản đạt gần 3.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Số liệu của Chi cục Thủy sản cho thấy, 11 tháng năm 2017, ngư dân Nghệ An đánh bắt được hơn 120 nghìn tấn hải sản, dự tính tổng sản lượng hải sản năm 2017 khoảng 130 nghìn tấn. 

 Thu mua hải sản ở cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Thu mua hải sản ở cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong số những địa phương có sản lượng đánh bắt hải sản cao là xã Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai. Toàn xã có 200 tàu đánh cá, trong đó có 146 tàu công suất 90 CV trở lên, sản lượng khai thác năm 2017 đạt 32.500 tấn, giá trị thu nhập khoảng 320 tỷ đồng. Bình quân thu nhập lao động nghề cá đạt 45- 50 triệu đồng/năm, tiêu biểu có những tàu đạt 80 - 100 triệu đồng/lao động/năm.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, sản lượng khai thác 11 tháng năm 2017 đạt 120.223 tấn hải sản các loại, so với kế hoạch năm đạt 100,19%; tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị ước đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Theo dự tính, tổng sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh Nghệ An năm 2017 đạt khoảng 130 nghìn tấn.

 Ngư dân đầu tư đóng thuyền to máy lớn ngày càng nhiều đồng nghĩa với giá tri hải sản đánh bắt được cao hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nghệ An đầu tư đóng thuyền to, máy lớn, đồng nghĩa với giá tri hải sản đánh bắt được cao hơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Các nghề khai thác đạt hiệu quả cao: nghề vây, câu, chụp, lưới rê và lưới kéo… đặc biệt là nghề lưới vây đạt hơn 26 nghìn tấn hải sản. Đối tượng khai thác của các nghề này chủ yếu là nhóm cá nổi, có giá trị kinh tế cao như: cá đốm, cá bạc má, cá hố… Sản lượng bình quân đạt 15 - 20 tấn/chuyến/tàu, bình quân mỗi lao động được 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, 11 tháng qua, sản lượng khai thác thủy sản nước ngọt đạt 4.519 tấn thủy sản các loại, so với kế hoạch năm đạt 90,38%; so với cùng kỳ năm trước đạt 104,44%.

Xuân Hoàng 

Tin mới