mask

Người dân, doanh nghiệp còn phàn nàn về thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến được các đại biểu nêu ra tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 11/2018. Nhiều đại biểu cho rằng công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn còn phàn nàn.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nội dung
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp, cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính.

 Người dân còn phàn nàn

Chiều 13/11, tiếp tục phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2018, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018, nhiệm vụ 2019. Theo báo cáo, năm 2018, việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và công khai thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến, nhiều đơn vị đã đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa và thực hiện niêm yết công khai.

Ông Đậu Văn Thanh-Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo về công tác cải cách hành chính
Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo về công tác cải cách hành chính.

Việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại 7 đơn vị điểm trong năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác cải cách hành chính.

Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra quân số, tình hình chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Yên Na, Tương Dương. Ảnh tư liệu
Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra quân số, tình hình chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Yên Na, Tương Dương. Ảnh tư liệu

 Tuy nhiên, ông Đậu Văn Thanh cũng cho biết, trên thực tế, việc thực hiện cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị ở các cấp còn hình thức, chưa đúng thực chất; việc xử lý, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức ở một số lĩnh vực công việc ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vẫn còn chậm; việc chấp hành thủ tục hành chính tại một số cơ quan đơn vị ở các cấp vẫn chưa nghiêm nhất là việc chấp hành giờ giấc, sử dụng thời giờ làm việc; thực hiện các quy định về văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức chưa đảm bảo quy định. Người dân còn phàn nàn về thủ tục hành chính còn kéo dài; một số sở ngành, địa phương quản lý, đánh giá cán bộ chưa sát...

Ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp khó

 Góp ý về nâng cao công tác cải cách hành chính, các đại biểu cho rằng cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối thông tin các cấp. Hiện nay việc ứng dụng công tin ở các sở, ngành còn gặp nhiều khó khăn, như tốc độ đường truyền, an ninh mạng, tương tác với người dân còn kém...

Ông Nguyên Xuân Hải-Giám đốc Sở Tài chính cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, gặp nhiều trục trặc trong gửi thư điện tử, chữ ký số
Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, gặp nhiều trục trặc trong gửi thư điện tử, chữ ký số

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng phải đánh giá việc hoạt động ở các trung tâm “một cửa” ở cấp tỉnh có hiệu quả không; đạo đức công vụ là rất quan trọng, trách nhiệm công chức là phải phục vụ, hướng dẫn nhưng hiện nay làm chưa tốt nhiệm vụ đó, cần phải chấn chỉnh, quy trách nhiệm cho người đứng đầu để kiểm soát công chức; việc thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo, gây phiên hà cho cơ sở và các tổ chức doanh nghiệp.

Kết luận vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, cần quy trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính ở các đơn vị;  thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho nhân dân, doanh nghiệp.

Tin mới