mask

Người dân vô tư xả thải vào kênh thủy lợi lớn bậc nhất Nghệ An

(Baonghean.vn)- Kênh N2 thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An đang bị người dân xã Vĩnh Thành (Yên Thành) trực tiếp xả thẳng nước thải vệ sinh vào dòng nước khiến đời sống người dân vùng hạ lưu bị ảnh hưởng.

Kênh N2 chảy qua 3 huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu. Đoạn kênh này chảy qua xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành đang bị người dân lắp đặt hàng chục ống xử nước sinh hoạt ra dòng kênh gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực hạ lưu là một số xã của huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Kênh N2 chảy qua 3 huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu. Đoạn kênh này chảy qua xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành đang bị người dân lắp đặt hàng chục ống xả nước sinh hoạt ra dòng kênh gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực hạ lưu (một số xã của huyện Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng

Kênh N2 thuộc dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An chạy qua 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu. Nguồn nước này phục vụ tưới cho hàng nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước công nghiệp, nước sinh hoạt cho hàng nghìn nhân khẩu của Yên Thành và Diễn Châu.

Tuy nhiên, ngay sau khi kênh N2 đưa vào vận hành, hàng chục hộ dân của xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành tự tiện lắp đặt đường ống thoát nước từ nhà ra lòng kênh. Hàng ngày, toàn bộ nước sinh hoạt, nước của công trình vệ sinh của khu dân cư xả trực tiếp ra dòng kênh. 

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa qua đã chỉ đạo huyện Yên Thành chấm dứt ngay tình trạng người dân lắp đặt ống xả thải nước sinh hoạt từ nhà ra kênh n2, nhằm bảo vệ môi trường nước và đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa qua đã chỉ đạo huyện Yên Thành chấm dứt ngay tình trạng người dân lắp đặt ống xả thải nước sinh hoạt từ nhà ra kênh N2, nhằm bảo vệ môi trường nước và đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: Xuân Hoàng

Nếu chính quyền địa phương, các ngành liên quan không sớm có giải pháp thì ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng nguồn nước và chất lượng công trình. Những hộ dân sinh sống phía hạ lưu của kênh N2 này đang bức xúc vì họ phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Trước thực trạng đó, vừa qua đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo huyện Yên Thành khẩn trương có giải pháp cưỡng chế tháo bỏ đường ống xả thải nước sinh hoạt ra kênh. Đồng thời yêu cầu các địa phương có biện pháp bảo vệ nguồn nước của kênh N2.

Một trong những chiếc cống của người dân xóm cao Sơn, xã Vĩnh Thành đang xả nước sinh hoạt trực tiếp xuống kênh N2. Ảnh: Xuân Hoàng
Một trong hàng chục chiếc cống của người dân xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành đang xả nước sinh hoạt trực tiếp xuống kênh N2. Ảnh: Xuân Hoàng.

Ông Nguyễn Vương Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Huyện đang chỉ đạo xã Vĩnh Thành sớm có biện pháp tháo dỡ, ngăn chặn hành vi xả nước thải sinh hoạt, vệ sinh trực tiếp ra kênh N2 của những hộ dân thuộc xóm Cao Sơn. Nếu các hộ dân không tháo dỡ thì chỉ đạo xã cưỡng chế trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo môi trường nguồn nước của kênh N2.

Xuân Hoàng 

Tin mới