mask

Người hưởng lương hưu tiếp tục ký hợp đồng lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Mẹ tôi nghỉ hưu sớm so với tuổi quy định là 5 năm. Hiện nay, mẹ tôi ký hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng với Công ty. Xin hỏi: Người lao động đang hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động, thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Nếu người lao động không phải đóng, thì người lao động có được hưởng khoản tiền bảo hiểm xã hội – phần phải đóng, của người sử dụng lao động không?
0:00 / 0:00
0:00

(Duongthuyhang90@gmail.com)

Trả lời:

- Theo Khoản 9, Điều 123, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người hưởng lương hưu tiếp tục ký hợp đồng lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? ảnh 1
BHXH Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai các điểm phát lương hưu cho người dân. Ảnh: Diệp Thanh

Như vậy, người hưởng lương hưu đang giao kết hợp đồng lao động thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 168, Bộ luật Lao động 2019: Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, người lao động khi đã nghỉ hưu có thể giao kết hợp đồng xác định thời hạn và sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời sẽ được trả một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tin mới