mask

Người lao động được đề xuất trả lương, thưởng như thế nào?

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định người lao động được trả lương theo năng suất, chất lượng và thỏa thuận.
Người lao động được đề xuất trả lương, thưởng như thế nào? ảnh 1

Tin mới