mask

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi chấm dứt hợp đồng lao động?

(Baonghean.vn) -  Hỏi: Sắp tới Công ty tôi sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với khá nhiều lao động. Xin hỏi: Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi chấm dứt hợp đồng lao động? Người lao động có trách nhiệm gì khi chấm dứt hợp đồng lao động?  (Ngomailinh@gmai.com )

0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

1.Trách nhiệm của Người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Khoản 1, Điều 45, khoản 1 và Khoản 3, Điều 48, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14,

a) Phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật lao động.

b) Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Những trường hợp sau đây được kéo dài thời gian thanh toán nhưng không được quá 30 ngày:

- Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

- Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi chấm dứt hợp đồng lao động? ảnh 1

Thời gian tới, số lượng lao động bị cắt giảm, chấm dứt hợp đồng sẽ rất nhiều. Ảnh minh hoạ: Diệp Thanh

c) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu đã giữ của người lao động;

d) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

2.Trách nhiệm của Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Theo Khoản 1, Điều 48, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người sử dụng lao động./.

Tin mới