Người tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh?

(Baonghean.vn) - Người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.
Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên khi các cơ sở y tế thực hiện cơ chế tự chủ. Ảnh tư liệu: Từ Thành ảnh 1
Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên khi các cơ sở y tế thực hiện cơ chế tự chủ. Ảnh tư liệu: Từ Thành
Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, thực hiện chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định và có xuất trình thẻ BHYT còn hạn sử dụng theo quy định thì được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh với các trường hợp sau:

- Đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT của đối tượng thuộc lực lượng vũ trang được chi trả từ nguồn kinh phí BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

- Trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

- Trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên (trên thẻ BHYT chưa có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…") và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Tin mới