mask

Nhà đang trả góp có phải là di sản thừa kế?

(Baonghean.vn) - Chị N.M.H ở thành phố Vinh hỏi, người thân của chị có mua một căn nhà và đang trả góp. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán thì người thân của chị bị tai nạn mất. Chị H hỏi: Vậy căn nhà đang trả góp của người thân chị có phải là di sản thừa kế không?
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Điều 612, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di sản bao gồm: Phần tài sản riêng của người chết có được khi còn sống như tài sản riêng vợ chồng, tài sản người đó được tặng cho riêng, được thừa kế riêng…; Phần tài sản của người đó nằm trong tài sản chung với người khác tức là phần tài sản của người chết cùng với những đồng sở hữu khác như tài sản của người chết trong khối tài sản chung vợ chồng, phần tài sản của người này trong quyền sử dụng đất của hộ gia đình… Có thể thấy, bất cứ tài sản nào thuộc sở hữu của người chết thì đều được xem là di sản thừa kế. Và nếu người này có để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo di chúc. Nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp… thì di sản sẽ được chia theo pháp luật căn cứ vào hàng thừa kế của người chết. Do đó, căn nhà của người thân chị dù đang trả góp thì vẫn được xem là di sản thừa kế.

Nếu trước khi chết, người thân của chị để lại di chúc định đoạt về căn nhà này thì người nhận di sản theo di chúc sẽ thực hiện theo ý nguyện của người chết. Nếu người để lại di sản thừa kế không để lại di chúc thì di sản trong đó có căn nhà đang trả góp sẽ được chia theo pháp luật.

Khoản 2, Điều 125, Luật Nhà ở 2014 quy định về mua bán nhà trả chậm, trả dần thì nếu vẫn đang trong thời hạn trả chậm, trả dần mà người mua nhà trả chậm, trả dần chết thì người thừa kế hợp pháp được thực hiện tiếp các quyền cũng như nghĩa vụ trả tiền nhà của người chết. Sau khi đã trả đủ tiền mua nhà cho bên bán thì người thừa kế sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định mang tên người thừa kế. Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được thực hiện theo quy định tại Điều 615, Bộ luật Dân sự 2015.

Bên cạnh trường hợp mua nhà trả dần, trả chậm theo Điều 125, Luật Nhà ở 2014 thì còn có hình thức mua trả góp của ngân hàng. Dù với hình thức nào, căn nhà đang trả góp cũng đều là di sản thừa kế. Tuy nhiên, để phân chia di sản thừa kế là căn nhà đang trả góp thì cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để có cách giải quyết hợp lý./.

Tin mới