mask

Nhà máy điện công suất 390 triệu kWh/năm giữa ốc đảo sa mạc

Nhà máy điện ở Đôn Hoàng, Trung Quốc, sử dụng 12.000 tấm gương tập trung ánh nắng vào tháp năng lượng mặt trời, có công suất 390 triệu kWh/năm.
Video:Nhà máy điện công suất 390 triệu kWh/năm giữa ốc đảo sa mạc.

Tin mới