mask

Nhà máy thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, dự báo từ hôm nay đến ngày 16/10, khu vực Nghệ An có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, nhà máy thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ.

Theo tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, từ hôm nay đến ngày 16/10, khu vực Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm.

Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng được an toàn theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, Công ty cổ phần PRIME Quế Phong có thông báo số 36/TB-PQP ngày 14/10/2020 về việc xả nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng.

Nhà máy Thủy điện Châu Thắng xả lũ. Ảnh tư liệu
Nhà máy Thủy điện Châu Thắng xả lũ. Ảnh tư liệu

Nhà máy dự kiến xả lũ vào 21 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2020. Lưu lượng xả dự kiến khoảng 76m3/s đến 1.100m3/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn: Đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra.

Nhà máy Thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ.
Nhà máy Thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho UBND các huyện Quỳ Châu, Quế Phong và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Châu Thắng biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tin mới