Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cần kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường tìm cách xâm nhập, tác động, "chuyển hóa" Việt Nam đi theo "quỹ đạo" của chúng, trước mắt là nhằm hạ bệ nền tảng tư tưởng Đảng, đồng thời kích hoạt "cách mạng màu" thông qua mạng lưới "xã hội dân sự" để làm thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam, mục tiêu cuối cùng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thể chế chính trị ở Việt Nam; trong chiến lược thâm độc này, chúng sử dụng 5 âm mưu, thủ đoạn chủ yếu sau đây:

Thứ nhất là âm mưu, thủ đoạn phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, khác với sự chống phá thông qua sách, báo, tạp chí, truyền đơn thẩm lậu như trước đây, các thế lực thù địch tung ra những thông tin xấu, độc, lợi dụng sức lan tỏa của internet đưa tin dưới dạng ngắn gọn, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định sạch trơn những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tập hợp, phát triển lực lượng, các thế lực thù địch và phần tử phản động chống đối thường tập trung móc nối, lôi kéo mọi giai tầng xã hội, nhất là số thanh niên, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và gần đây chúng có xu hướng móc nối vào số đối tượng có tiền án, nghiện hút, giang hồ mạng... để truyền bá "lối sống phương tây", công kích, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các thế lực thù địch sử dụng mạng lưới internet để đăng bài, thông tin chống phá cách mạng Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Thứ hai là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng triệt để các loại hình, phương tiện truyền thông như mạng xã hội, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu... để tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng, thành phần bất mãn trên địa bàn tham gia vào các hội, nhóm, tổ chức phản động như "Hội dân oan", "Hội tù nhân lương tâm", "Hội văn đoàn độc lập", "Hội nhà báo Việt Nam độc lập", "Khối 8406"..., đồng thời kích động người dân thiếu hiểu biết tham gia gây rối, làm mất trật tự, chống đối chính quyền; từ đó tiếp tục quay phim phát tán trên mạng xã hội “báo cáo” với các tổ chức phản động ở nước ngoài để kiếm tiền tài trợ cho những hoạt động này, đồng thời bóp méo sự thật, gây hiểu lầm về những sự việc đang diễn ra ở trên địa bàn tỉnh và đất nước ta.

Chúng khai thác, lợi dụng các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm để mở các chiến dịch tuyên truyền chống Việt Nam, truyền bá mô hình lập pháp và nền dân chủ tư sản phương tây... Hành vi của các đối tượng này nằm trong hoạt động phục vụ “ảo vọng” lật đổ chính quyền Nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba là thủ đoạn phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng. Chúng lợi dụng một số vấn đề còn hạn chế để phủ nhận sạch trơn những giá trị, những thành quả hết sức to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Để thực hiện âm mưu đó, các tổ chức phản động như “Việt Tân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Ủy ban cứu người vượt biển”... tiếp tục tìm chọn, móc nối, lôi kéo số công dân ở Nghệ An và một số địa phương tham gia các tổ chức phản động và thực hiện các hoạt động chống phá ở nước ngoài (tính riêng từ năm 2016 đến nay đã phát hiện 80 trường hợp có liên quan).

Chúng còn móc nối, liên kết với các hội nhóm chống đối trong “Cộng đồng người Việt”, tổ chức và thông qua các chương trình “hội luận”, gặp gỡ, tiếp xúc số lao động, sinh viên người Việt tại các nước để tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng”; đưa một số đối tượng ở nội địa sang các nước để tổ chức huấn luyện, đào tạo. Các đối tượng phản động, chống đối được sự hậu thuẫn của số chức sắc tôn giáo cực đoan đã nhiều lần tổ chức các buổi “hội thảo”, “gặp mặt”, tập huấn về “dân chủ”, “nhân quyền”, tổ chức “hiệp thông cầu nguyện”, trương băng rôn, khẩu hiệu có nội dung chính trị xấu trong các cơ sở thờ tự để quay phim, phát tán trên không gian mạng cung cấp cho các tổ chức phản động lưu vong.

 Từ  năm 2010 đến nay, các đối tượng phản động trong, ngoài đã thành lập mới 5 hội nhóm trá hình, tiến hành hơn 80 cuộc tụ tập, gặp mặt, liên kết, tập hợp lực lượng với hơn 300 lượt đối tượng tham gia nhằm công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ngay tại địa bàn.

Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Năng Tĩnh phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 20/4/2020. Ảnh: P.V

Thứ tư là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kích động gây mất ổn định chính trị - xã hội. Bên cạnh các đối tượng phản động, thì những phần tử cơ hội, thiếu hiểu biết cũng vô tình hoặc cố ý đã “tiếp tay” cho các hoạt động chống đối chính quyền khi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội vào những thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận, như: Tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ năm 2018, tung tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em ở các vùng quê, về dịch bệnh Covid-19...

Hay cả những vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng, cải cách hành chính, thu các loại thuế... cũng bị các đối tượng phản động triệt để lợi dụng phản ánh dưới lăng kính méo mó, thậm chí là có tính kích động, được tung lên mạng xã hội nhằm tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ năm là âm mưu, thủ đoạn nhằm hạ bệ thần tượng; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Ở dạng này, các thế lực thù địch tấn công vào đời tư của lãnh tụ, các cá nhân lãnh đạo; xuyên tạc mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo; xuyên tạc, bóp méo những quyết định của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các thời kỳ để từ đó hạ uy tín, với mục đích sâu xa là phủ nhận bản chất tốt đẹp, ưu Việt của Đảng và Nhà nước ta.

Một số các phần tử phản động trên địa bàn như Hồ Đức Hòa, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Năng Tĩnh và đồng bọn... đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,... Các đối tượng này đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy tố, xét xử trước pháp luật, nhưng một số kẻ sau khi mãn hạn tù vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Nhìn ra thế giới, thấy được minh chứng rõ ràng nhất, đó là hầu hết những biến động chính trị, trong đó có những biến động lớn được xem là "cách mạng màu" từ thập niên đầu của thế kỷ XXI đến nay, như tại Tunisia, Syria, Iran, Irắc, Ucraina, và mới đây nhất là HongKong, Myanma... đều phần nhiều liên quan đến thông tin xấu độc.

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác tuyên truyền tới người dân. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Trước tình hình đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người trực tiếp tuyên truyền, thực hiện đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo tại cơ sở để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt, từ đó sẽ "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" khiến các thế lực thù địch dần dần không còn "đất" để xuyên tạc, chống phá.

Thái Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới