Nhận tiền kiều hối có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Cuối năm là thời điểm nhiều người nhận được tiền từ người thân ở nước ngoài chuyển về để giúp đỡ gia đình, hỗ trợ thân nhân… vậy khoản tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nhận tiền kiều hối có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? ảnh 1

Người nhận tiền kiều hối với mục đích hỗ trợ người thân không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: TTXVN

Theo khoản h, Điều 3 - Các khoản thu nhập được miễn thuế của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì: Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Căn cứ xác định thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước quy định: 

“Điều 1. Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước mà người Việt Nam sinh sống và có nhu cầu gửi tiền về nước.

Người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến khích và thực hiện như đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định này”.

Tại khoản 3, Điều 6 - Quyền của Người thụ hưởng: “Không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về”.

Như vậy, căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, người Việt Nam và người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác thì người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

 » Nhân lên giá trị nguồn kiều hối

Theo baotintuc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới