mask

Nhiều doanh nghiệp đa cấp 'biến mất'

Bộ Công Thương vừa cho biết 16 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp tại Hà Nội đã hết hạn giấy phép từ tháng 1/2015, nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

“Trong số này, có doanh nghiệp ở tình trạng không liên lạc được, hoặc chưa có bất cứ hoạt động nào cho thấy sẽ chấm dứt hoạt động. Có doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động, nhưng lại chưa nộp hồ sơ giải tỏa tiền quỹ”, Bộ Công Thương cho biết.

đa cấp

 » Cảnh báo: Kinh doanh đa cấp tiền ảo đã có mặt tại Nghệ An

Trong đó, Công ty TNHH Ufun Việt Nam, Công ty TNHH World Nets Việt Nam, Công ty TNHH JM Ocean Avenue, Công ty cổ phần Đầu tư LVI Quốc tế, Công ty TNHH Thương mại Akuna Việt Nam, Công ty Melilea Quốc tế Việt Nam đều chưa thực hiện chấm dứt kinh doanh bán hàng đa cấp, và cũng chưa đề nghị giải tỏa tiền ký quỹ.

Cũng theo Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp đã công bố chấm dứt bán hàng đa cấp và có đơn thông báo, song vẫn chưa thực hiện kiến nghị giải ngân tiền ký quỹ.

Đó là Công ty TNHH Agel Việt Nam, Công ty Cổ phần Kim Cương thế giới, Công ty TNHH Trung bảo Anh quốc Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam, Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam, Công ty TNHH Jeunesse toàn cầu Việt Nam, Công ty TNHH Synergy, Công ty TNHH Qivana Quốc tế, Công ty Everrich Global, Công ty Cổ phần Công nghệ mới và Phát triển quốc tế Amkey Việt Nam.

Trước thực tế trên, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân giám sát đối với hoạt động của 16 doanh nghiệp đa cấp trên. Nếu phát hiện các doanh nghiệp này vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp thì đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Thông tư 24 của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp này có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở Công Thương Hà Nội, đồng thời giải quyết nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm 29/11, 16 doanh nghiệp này chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thủ tục nêu trên.

Sở Công Thương Hà Nội đã thông báo rõ thời điểm giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hết hiệu lực, để làm thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ.

Đồng thời gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan đề nghị kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

Theo Kiều Châu/vneconomy

Tin mới