Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An:

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù riêng và yêu cầu sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo chất lượng. Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ trong doanh nghiệp.

Những cách làm hay

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 136 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (gồm 61 đảng bộ, 75 chi bộ cơ sở); 332 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận với gần 5.800 đảng viên.

Đặc thù của doanh nghiệp, cán bộ chủ chốt thường xuyên biến động, dẫn tới đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cũng thay đổi, trong đó có cả cấp ủy chi bộ. Bên cạnh đó, do lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đa lĩnh vực, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước, địa điểm làm việc không tập trung, thời gian làm việc theo ca, kíp,… Đây là những vấn đề tác động đến chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp (đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An bám sát, đồng hành với cơ sở. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An bám sát, đồng hành với cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chú trọng triển khai nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp quan trọng là quan tâm xây dựng và kiện toàn cấp ủy khi có biến động; gắn thực hiện mô hình “3 trong 1” hoặc “2 trong 1” - bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc bí thư đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, bí thư đồng thời là giám đốc; chức danh bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận gắn với giám đốc chi nhánh, trưởng phòng, ban, xí nghiệp…

Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt theo từng loại hình doanh nghiệp, được cụ thể hóa tại Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chú trọng và nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trong đó, quan tâm cách thức tổ chức, điều hành, xây dựng nghị quyết.

Trong vòng 5 năm (2017-2021), Đảng ủy đã mở 12 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 1.432 lượt cấp ủy. Phân công cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt gắn phân công chuyên viên theo dõi cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc sinh hoạt chi bộ theo hướng “cầm tay chỉ việc”… Mặt khác, việc triển khai nghiêm túc, bài bản Chỉ thị số 13 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Quy định số 08 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng ủy Khối cũng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp.

Vai trò chi bộ trong doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa đến quần chúng lao động. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2

Vai trò chi bộ trong doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa đến quần chúng lao động. Ảnh: Mai Hoa

Ở từng tổ chức Đảng cũng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò của chi bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Công Chính - Bí thư Chi bộ kiêm Phó Giám đốc Chi bộ Công ty CP Vận tải công nghệ và Dịch vụ Mai Linh cho biết: Để giải bài toán đảm bảo đủ con số sinh hoạt, hàng tháng, cấp ủy đều chủ động xây dựng kế hoạch để đảng viên chủ động sắp xếp công việc; đồng thời phối hợp với chuyên môn bố trí công việc phù hợp cho đảng viên, đảm bảo thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất, kinh doanh; một số kỳ đã kết hợp sinh hoạt chi bộ trực tiếp đối với đảng viên ở văn phòng và họp online đối với đảng viên ngoài văn phòng.

Đồng chí Ngô Sỹ Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị y tế Đông Âu cho rằng: Phát triển đảng viên là nhiệm vụ được chi bộ ưu tiên nhằm tăng số lượng đảng viên, tăng trí tuệ, sức mạnh cho chi bộ. Trong sinh hoạt, việc đánh giá kết quả, vai trò lãnh đạo của chi bộ được gắn với hoạt động chuyên môn của công ty và từng đảng viên gắn với chuyên môn các khoa, phòng cùng với ý thức, ý chí xây dựng doanh nghiệp.

Ngoài sinh hoạt định kỳ, chi bộ chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm bàn sâu giải pháp, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Sỹ Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị y tế Đông Âu.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần lao động, sáng tạo góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp. Theo đó, trong 5 năm (từ 2017 - 2021), các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đóng góp hàng năm từ 15 - 20% thu nội địa tỉnh; nộp ngân sách tỉnh 12.809,064 tỷ đồng; đóng góp trên 375 tỷ đồng cho các chương trình từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Đề cao vai trò người đứng đầu

Chi bộ có vai trò rất quan trọng - nơi sinh hoạt, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đảng viên nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu gương trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để lan tỏa trong quần chúng lao động, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp.

Vai trò của chi bộ được quyết định bằng chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo; người đứng đầu cấp ủy - bí thư chi bộ đóng vai trò nòng cốt. Nói cách khác, linh hồn, sức sống của chi bộ phụ thuộc rất lớn vào vai trò người bí thư chi bộ.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021. Ảnh tư liệu: Khánh Hồng ảnh 3

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021. Ảnh tư liệu: Khánh Hồng

Thực tiễn ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An, nhiều bí thư chi bộ có tính đảng cao, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và có trách nhiệm cao trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự lan tỏa trong đảng viên, người lao động. Nhiều bí thư tích cực, chủ động nghiên cứu, có những cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp vào cuộc sống; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời lãnh đạo chi bộ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Cùng với biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2022, gắn với Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã, đang chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó, chú trọng lựa chọn những người có năng lực, kỹ năng bầu vào cấp ủy chi bộ; xây dựng báo cáo chính trị, ban hành nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025 có chất lượng, sát thực tiễn để triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An Phan Thị Hoan trao Quyết định thành lập chi bộ Đảng tại một công ty cổ phần. Ảnh tư liệu: Lưu Tuấn ảnh 4

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An Phan Thị Hoan trao Quyết định thành lập chi bộ Đảng tại một công ty cổ phần. Ảnh tư liệu: Lưu Tuấn

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; trong đó, quan tâm cung cấp, cập nhật các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp đến cấp ủy chi bộ; định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng; từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách thực chất. Hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ của Thường trực, Thường vụ Đảng ủy Khối; các đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Những việc đã làm được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy tuy mới chỉ là những kết quả bước đầu nhưng đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Đây cũng là tiền đề để thời gian tới Đảng bộ Khối thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 13-CT/TU, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong các tổ chức Đảng; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An trao hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: CTV ảnh 5

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An trao hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: CTV

Tin mới