mask

Nhiều vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ ở bệnh viện

(Baonghean.vn) - Chiều 13/8, UBND tỉnh làm việc với các ngành và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Nhiều băn khoăn đặt ra trong buổi làm việc.
Buổi làm việc có sự tham gia của 15 bệnh viện thực hiện tự chủ trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Buổi làm việc có sự tham gia của 15 bệnh viện thực hiện tự chủ trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo, đầu năm 2017 có 82 đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Tháng 4/2017, hợp nhất 10 trung tâm y tế và 10 bệnh viện đa khoa hạng III tuyến huyện thành trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện 2 chức năng phòng bệnh và khám chữa bệnh. Sau khi hợp nhất có 72 đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Tại tuyến tỉnh, có 15 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc nhóm II, có 10 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc nhóm III, 26 đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc nhóm IV.

Thực hiện tự chủ đã nâng cao tinh thần thái độ phục vụ ở Bệnh viện ĐK Tp.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Thực hiện tự chủ đã nâng cao tinh thần thái độ phục vụ ở Bệnh viện ĐK TP.Vinh. Ảnh: Thành Chung

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp y tế đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ viên chức; chủ động được các hoạt động của các đơn vị từ khâu xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện, cơ cấu tổ chức bộ máy sắp xếp lại phù hợp với thực tiễn của đơn vị, chủ động thu hút, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn lực hợp lý có hiệu quả.

Tuy nhiên, đến nay việc chưa có Thông tư hướng dẫn về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập chi tiết nên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số nội dung chi phối trực tiếp đến hoạt động tài chính của đơn vị.

Sử dụng kỹ thuật cao khám cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Sử dụng kỹ thuật cao khám cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Các đơn vị tự chủ nhóm II có công suất sử dụng giường bệnh cao mà chưa có giải pháp tăng cường giường bệnh cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng như Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, Sản nhi, Ung bướu, Đa khoa khu vực Tây Bắc, Đa khoa thành phố Vinh... Một số khoa phòng được thành lập về số lượng người làm việc còn kiêm nhiệm nhiều vị trí. Một số đơn vị tự chủ chưa xây dựng đề án vị trí việc làm; các đơn vị chưa sử dụng hết biên chế, số lượng người làm việc được giao.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ. Các đại biểu đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành đồng bộ hệ thống chính sách về xã hội hóa, thuế và giá dịch vụ trong y tế để xác định hành lang pháp lý rõ ràng cho cơ sở y tế hoạt động tự chủ; cần đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí để có một phần tích lũy vào giá dịch vụ y tế.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh đề nghị bổ sung tăng dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2018. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An  đề nghị bổ sung tăng dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2018. Ảnh: Thành Chung

PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đề nghị về thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2018, cần giao bổ sung tăng dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2018 để bệnh viện chủ động tổ chức khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh; trong trường hợp đã sử dụng hết dự toán thì cho phép bệnh viện được thanh toán trực tiếp với bệnh nhân BHYT và cấp hóa đơn để bệnh nhân BHYT đi thanh toán trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Sở Y tế và UBND tỉnh có cơ chế cho phép Bệnh viện Hữu nghị đa khoa nói riêng và các cơ sở khám chữa bệnh công lập nói chung được mở thêm các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, khám chữa bệnh tự nguyện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh từ nguồn quỹ BHYT của tỉnh nhà...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Qua 1 năm rưỡi thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện đã cho thấy kết quả rất tích cực, rõ nét như quản lý, điều hành tốt hơn; y đức được quan tâm nhiều hơn; công tác tài chính được thực hiện chặt chẽ hơn theo chiều hướng tiết kiệm chi để nâng cao cơ sở vật chất khám chữa bệnh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Đồng chí Lê Minh Thông khuyến nghị các đơn vị xây dựng cơ chế khám chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông khuyến nghị các đơn vị xây dựng cơ chế khám chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Lê Minh Thông ghi nhận, đánh giá cao những vấn đề, đề nghị sát với tình hình thực tế của các bệnh viện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành quan tâm giải quyết trên cơ sở phù hợp, đúng với quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Các đơn vị muốn tăng nguồn thu mà không phụ thuộc vào nguồn quỹ bảo hiểm y tế thì cần phải xây dựng cơ chế khám chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu; quản lý chặt chẽ nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện giao dự toán nguồn bảo hiểm y tế hàng năm cho các đơn vị khám chữa bệnh.

Đặc biệt, đối với việc xây dựng kế hoạch giường bệnh và giường bệnh thực kê cần phù hợp với thực tế điều trị. Mục tiêu cuối cùng là vừa đảm bảo hoạt động của bệnh viện vừa đảm bảo quyền lợi cho người bệnh nói chung và người tham gia bảo hiểm y tế nói riêng./.

Tin mới