Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 12/2021

Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước; Bỏ nội dung bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học đối với công chức, viên chức;... là những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 12/2021.

Tin mới