mask

Những dấu mốc trong quá trình công tác của đồng chí Phan Đình Trạc

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương vừa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Nghệ An và Trung ương. 

bác Trạc sửa

Hà Chi - Hữu Quân

Tin mới