mask

Những hình ảnh Bác Hồ tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên)

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5/1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại Đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa). Dưới đây là những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) trong những năm kháng chiến.

Ngôi nhà sàn đầu tiên của Bác ở Vai Cày, Đại Từ, Thái Nguyên.
Ngôi nhà sàn đầu tiên của Bác ở Vai Cày, Đại Từ, Thái Nguyên.
Lán Tỉn Keo ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến.
Lán Tỉn Keo ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ăn cơm tại Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ăn cơm tại Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.
Từ trái sang (từ trước về sau): Trần Đăng Ninh, Bác Hồ, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh tại Văn phòng Trung ương ở ATK Định Hóa.
Từ trái sang (từ trước về sau): Trần Đăng Ninh, Bác Hồ, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh tại Văn phòng Trung ương ở ATK Định Hóa.

Hội đồng Chính phủ năm 1950 tại Việt Bắc.

Hội đồng Chính phủ năm 1950 tại Việt Bắc.
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tỉn Keo - Định Hóa năm 1950.
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tỉn Keo - Định Hóa năm 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950.
Ngày 6/12/1953 tại Lán Tỉn keo xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày 6/12/1953, tại Lán Tỉn keo xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tại ATK Định Hóa, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước lúc lên đường đi Chiến dịch Điện Biên Phủ
Tại ATK Định Hóa, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước lúc lên đường đi Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa
Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa.
Bữa cơm thân mật của Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc.
Bữa cơm thân mật của Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí bảo vệ và giúp việc tại Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí bảo vệ và giúp việc tại Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.
Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc
Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc.
Là người lãnh đạo cách mạng nhưng Bác rất tiết kiệm, sống giản dị. Vì vậy, hàng ngày, Bác cùng các đồng chí sống tại Chiến khu Viết Bắc lại cùng nhau tăng gia sản xuất.
Là người lãnh đạo cách mạng nhưng Bác rất tiết kiệm, sống giản dị. Vì vậy, hàng ngày, Bác cùng các đồng chí sống tại Chiến khu Việt Bắc lại cùng nhau tăng gia sản xuất.

 Kim  Ngọc

(Tổng hợp)

Tin mới