mask

Những hình ảnh về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, chỉ sau mấy tháng giành được độc lập, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã diễn ra thành công.

Hàng triệu người vừa thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân đã nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra Quốc hội đầu tiên. Sự kiện này đã đi vào lịch sử nước nhà, là một bước tiến nhảy vọt, đánh dấu việc khai sinh Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Quốc hội của nước CHXHCN Việt Nam.

Lời kêu gọi đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lời kêu gọi đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những hình ảnh về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 ảnh 2
Ngày 5-1-1946, hàng nghìn người Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 1.
Ngày 5-1-1946, hàng nghìn người Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 1.
Những hình ảnh về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 ảnh 4
Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng Tuyển cứ đầu tiên.
Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng Tuyển cứ đầu tiên.
Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa 1, ngày 6-1-1946.
Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa 1, ngày 6-1-1946.
Những hình ảnh về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 ảnh 7
Nhân dân thị xã Quảng Ngãi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Kỳ này, cử tri nơi đây chọn được 8 người trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên.
Nhân dân thị xã Quảng Ngãi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Kỳ này, cử tri nơi đây chọn được 8 người trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên.
Thiếu nhi phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) cổ động trong ngày bầu cử đầu tiên của đất nước.
Thiếu nhi phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) cổ động trong ngày bầu cử đầu tiên của đất nước.
Những hình ảnh về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 ảnh 10
Bác Hồ chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa I.
Bác Hồ chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa I.
Sau tổng tuyển cử, nhân dân bầu ra 333 đại biểu Quốc hội trong số hàng nghìn người ứng cử và đề cử. Trong đó, Bắc Bộ có 152 người, Trung Bộ 108 và Nam Bộ 73. Có 10 đại biểu nữ.
Sau tổng tuyển cử, nhân dân bầu ra 333 đại biểu Quốc hội trong số hàng nghìn người ứng cử và đề cử. Trong đó, Bắc Bộ có 152 người, Trung Bộ 108 và Nam Bộ 73. Có 10 đại biểu nữ.

 Thái Bình (Tổng hợp)

Tin mới