mask

Những người lính quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào

(Baonghean.vn) - Đến nay, sau 2 tháng, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã cất bốc được 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bum, nước bạn Lào.

Triển khai công tác trong mùa khô 2018 - 2019 về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực; bố trí lực lượng chặt chẽ, tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự giúp đỡ của bà con dân bản trong việc tìm kiếm thông tin liệt sĩ, dẫn đường chỉ lối và bảo đảm công tác an toàn.

Cán bộ, nhân viên đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn về điều kiện khí hậu thời tiết, mưa rét, địa hình rừng núi, tổ chức tìm bằng được hài cốt các anh đến khi nào không còn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Đến nay, sau 2 tháng, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã cất bốc được 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bum, nước bạn Lào.

Sau đây là những hình ảnh hoạt động của những người lính quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An  trên đất bạn Lào.

Đơn vị phải hành quân qua nhiều địa hình rừng núi hiểm trở để tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh của nước ban Lào. Buổi hành quân tìm mộ liệt sĩ tại núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào.

Đơn vị phải hành quân qua nhiều địa hình rừng núi hiểm trở để tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh của nước bạn Lào. Buổi hành quân tìm mộ liệt sĩ tại núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào. Ảnh: Quốc Việt.

Đơn vị rà phá bom, mìn tại các vị trí được xác định có mộ liệt sĩ.
Đơn vị rà phá bom, mìn tại các vị trí được xác định có mộ liệt sĩ. Ảnh: Quốc Việt
 
Trong điều kiện thời tiết mưa rét, sương mù, nhưng cán bộ nhân viên viên đơn vị vẫn tổ chức đào bới hàng chục, có khi hàng trăn mét vuông đất để tìm hài cốt liệt sĩ. Đào bới, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào.
Trong điều kiện thời tiết mưa rét, sương mù, nhưng cán bộ nhân viên đơn vị vẫn tổ chức đào bới hàng chục, có khi hàng trăm mét vuông đất để tìm hài cốt liệt sĩ. Trong ảnh: Đào bới, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào. Ảnh: Quốc Việt
 
Gói buộc hài cốt liệt sĩ tại núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào.
Cẩn trọng gói buộc hài cốt liệt sĩ tại núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào. Ảnh: Quốc Việt
Di chuyển hài cốt liệt sĩ về đơn vị. Ảnh: Quốc Việt
Di chuyển hài cốt liệt sĩ về đơn vị. Ảnh: Quốc Việt
Để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, cán bộ, nhân viên đợn vị phải đưa lương thực, thực phẩm, tổ chức ăn tại nghỉ giữa núi rừng nhiều ngày. Bữa ăn trưa trên núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào.
Để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, cán bộ, nhân viên đơn vị phải đưa lương thực, thực phẩm, tổ chức ăn nghỉ giữa núi rừng nhiều ngày. Trong ảnh: Bữa ăn trưa trên núi Khăm Pha Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào. Ảnh: Quốc Việt
  
Cán bộ chiến sỹ còn giúp đỡ bà con nhân dân bản Pù Cút, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng tu sửa bờ rào, tổng dọn vệ sinh thôn bản.
Cán bộ chiến sỹ còn giúp đỡ bà con nhân dân bản Pù Cút, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng tu sửa bờ rào, tổng dọn vệ sinh thôn bản. Ảnh: Quốc Việt
 
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại thị xã PhonSaVan, tỉnh Xiêng Khoảng – Lào.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại thị xã Phônxavẳn, tỉnh Xiêng Khoảng – Lào. Ảnh: Quốc Việt
 
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội Lào luôn sát cánh giúp đỡ các đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Lào.
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội Lào luôn sát cánh giúp đỡ các đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Lào. Ảnh: Quốc Việt

Tin mới