mask

Những quy định mới nhất về đi lại, sản xuất...theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP (ngày 11/10), quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Những nội dung chính của Nghị quyết này như sau:
NQ 128

 

Tin mới