mask

Những trường hợp công chức, viên chức không thuộc diện tinh giản biên chế

Công văn 5670/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ mới ban hành về thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định 5 nhóm đối tượng công chức, viên chức sau không thực hiện tinh giản biên chế.
Những trường hợp công chức, viên chức không thuộc diện tinh giản biên chế ảnh 1
VOV.VN

Tin mới