mask

Những việc học sinh cần làm hàng ngày để phòng tránh Covid-19

Dưới đây là khuyến cáo của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế về những việc học sinh cần làm hàng ngày khi ở nhà và khi đến trường để phòng tránh bệnh Covid-19.

1. Những việc học sinh cần hàng hàng ngày tại nhà:

Những việc học sinh cần làm hàng ngày để phòng tránh Covid-19 ảnh 1

2. Những việc học sinh cần làm hàng ngày khi tới trường:

Những việc học sinh cần làm hàng ngày để phòng tránh Covid-19 ảnh 2

Tin mới