mask

Nợ hơn 237 tỷ tiền sử dụng đất, "ông lớn" Minh Khang bị phạt chậm nộp trên chục tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tổng số tiền chưa nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH thương mại Minh Khang là 248.418.751.437 đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 237.712.598.000 đồng, tiền chậm nộp là 10.706.153.437 đồng.

Theo Chi cục Thuế thành phố Vinh, căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở bình quân khu đất Công ty TNHH thương mại Minh Khang thực hiện dự án tại xã Nghi Phú (TP.Vinh), giữa năm 2018, cơ quan này đã hai lần có thông báo đề nghị Công ty TNHH thương mại Minh Khang nộp tiền sử dụng đất (Thông báo số 3633/TB-CCT ngày 30/5/2018 và Thông báo số 4171/TB-CCT ngày 25/6/2018). 

Khu vực Công ty TNHH thương mại Minh Khang thực hiện dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược – Thiết bị vật tư y tế và nhà ở. Ảnh: Nhật Lân
Khu vực Công ty TNHH thương mại Minh Khang thực hiện dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở. Ảnh: Nhật Lân

Tổng số tiền sử dụng đất mà Công ty TNHH thương mại Minh Khang phải nộp vào ngân sách nhà nước là 237.712.598.000 đồng.

Một góc dự án của Công ty TNHH thương mại Minh Khang tại xã Nghi Phú. Ảnh: Nhật Lân
Một góc dự án của Công ty TNHH thương mại Minh Khang tại xã Nghi Phú. Ảnh: Nhật Lân

 Tuy nhiên, Công ty TNHH thương mại Minh Khang đã không thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo thời hạn đã ghi rõ tại thông báo. Đó là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo; trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Vì vậy, Công ty TNHH thương mại Minh Khang bị buộc phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

Theo Thông báo số 235/TB-CCT ngày 16/1/2019 của Chi cục Thuế thành phố Vinh về việc thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, đến thời điểm ngày 31/12/2018, tổng số tiền chưa nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH thương mại Minh Khang là 248.418.751.437 đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 237.712.598.000 đồng, tiền chậm nộp là 10.706.153.437 đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH thương mại Minh Khang thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh).

Quy hoạch chi tiết của dự án này được cấp thẩm quyền phê duyệt tháng 7/2007. Đến tháng 9/2014, dự án đã qua 5 lần điều chỉnh quy hoạch.

Tin mới