mask

Nỗ lực phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp

(Baonghean.vn)-  Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Công đoàn các cấp ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.
0:00 / 0:00
0:00

Nhận diện khó khăn

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, Liên đoàn Lao động Huyện Nghi Lộc đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo như Đề án 5155 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Đề án 05 của Ban thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc về phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Nỗ lực phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ảnh 1

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 8 năm 2022 cho cán bộ, công nhân, người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quốc Lợi

Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên trong các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn. Đa số các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chưa có tổ chức cơ sở Đảng, đoàn viên được kết nạp vào Đảng chủ yếu trong các Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp Nhà nước. Để khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể.

Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến các Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tư tưởng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên,công nhân viên chức lao động, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên,công nhân viên chức lao động.

Nỗ lực phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ảnh 2

Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc tặng áo cho quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh: Quốc Lợi

Ngoài ra, công đoàn huyện còn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên,công nhân viên chức lao động phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình trong các phong trào hoạt động, để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động đề xuất với cấp ủy đồng cấp, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng cho các cán bộ Công đoàn, Công nhân lao động là hạt nhân, ưu tú của các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động tại các doanh nghiệp để tạo nguồn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Thường trực Liên đoàn Lao động còn thường xuyên gặp gỡ Chủ doanh nghiệp, người lao động để tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, giúp nâng cao nhận thức, giác ngộ lí tưởng của Đảng để từ đó tự nguyện xin đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Niềm vinh dự

Trong năm 2021, Liên đoàn lao động đã giúp đỡ, bồi dưỡng và tham mưu Ban tổ chức huyện ủy tổ chức được hai lớp đối tượng nhận thức về Đảng thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước với số lượng 63 học viên, đến nay 100% đối tượng ưu tú phấn đấu rèn luyện tốt và đã được kết nạp vào Đảng.

Nỗ lực phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai mạc một lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đoàn viên. Ảnh: Quốc Lợi

Gặp gỡ chúng tôi trong dịp hoạt động tháng công nhân năm 2022, đảng viên Lê Thị Đào - ca trưởng thuộc Công ty May Nghi Lâm vui vẻ cho biết: "Từ khi được tham gia lớp học, hầu hết các anh chị em đã có những chuyển biến về mặt nhận thức và hành động, tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên luôn được thể hiện trong công việc cũng như sinh hoạt. Hầu hết anh, chị em luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sức lan tỏa về phẩm chất của người Đảng viên rõ nét trong từng cử chỉ, việc làm...''

Nỗ lực phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ảnh 4

Thông qua tổ chức Công đoàn, người lao động vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Quốc Lợi.

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022, sáng 25 tháng 10 năm 2022 vừa qua, tại Trung tâm chính trị huyện Nghi Lộc đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 8 năm 2022 cho cán bộ, công nhân, người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thuộc đoàn viên Công đoàn huyện Nghi lộc. Lớp học gồm 40 học viên đều là cán bộ, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp đã được cán bộ Liên đoàn Lao động giúp đỡ, bồi dưỡng về các đường lối chủ trương của Đảng, có nguyện vọng tha thiết được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được Liên đoàn Lao động giới thiệu tham gia lớp học.

Tin mới