mask

Nợ môn học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Một thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cho biết: Em hiện là sinh viên của một trường Đại học, niên khóa 2014-2018. Do nợ môn học nên em chưa ra trường kịp. Tại địa phương, gia đình em nhận được giấy báo khám NVQS.

Em đã xin giấy xác nhận tại trường là vẫn đang trong quá trình theo học nhưng địa phương không chấp nhận, lý do em đã hết khóa, còn nợ môn là việc của em.

Theo lệnh khám, em đã đi khám và trúng tuyển nghĩa vụ. Vậy xin hỏi em có thể hoãn NVQS để hoàn thành nốt chương trình học được không?

Nợ môn học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự ảnh 1
Ảnh minh họa

Căn cứ Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ:

“1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định”.

Nợ môn học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự ảnh 2
Thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ. Ảnh tư liệu

Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ vì bạn đã kết thúc khóa học theo quy định. Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học theo giấy báo nhập học đến khi tốt nghiệp khóa học. Một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Vì vậy, trường hợp của bạn bị nợ môn nên khóa học sẽ kéo dài thêm cho tới khi bạn trả nợ hết môn học. Trường hợp nợ môn học sẽ kéo dài thêm thời gian kết thúc khóa học của bạn không có trong quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ. Cho nên, khi có lệnh gọi nhập ngũ và bạn đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ phải đi nghĩa vụ như thường. Bạn sẽ không được tạm hoãn trong trường hợp này nhé.

Tin mới