mask

Nội dung cần biết về Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

(Baonghean.vn) - Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" được tổ chức trong thời gian 01 tháng, bao gồm 01 cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần.

Ngân hàng câu hỏi cùng các đáp áp của Cuộc thi được xây dựng trên cơ sở bám sát định hướng thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quan điểm, mục tiêu Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc phòng về tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023.

Nội dung thi có tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, xoay quanh các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung cần biết về Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam' ảnh 1
Giao diện website Cuộc thi. Nguồn: Cananhsatbien.vn 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng phần mềm trực tuyến tại địa chỉ website:

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn.

Link website chính thức của Cuộc thi được đặt trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển, Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội…

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 01 tháng, bao gồm 01 cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần, cụ thể:

- Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

- Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

- Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

- Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

Các thí sinh dự thi có thể tham khảo về thông tin cuộc thi được đăng phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển, các website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử của các UBND cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương, địa phương…

Tin mới