mask

Nông dân thu tiền tỷ từ chăn nuôi trâu bò hàng hóa

(Baonghean.vn) - Từ nuôi bò hàng hóa, nhiều gia đình ở Thanh Chương (Nghệ An) trở thành tỷ phú. Huyện đặt mục tiêu có khoảng 45.000 con trâu bò hàng hóa vào năm 2020 với sản lượng thịt xuất chồng khoảng trên 2.000 tấn, tỷ trọng thu nhập của chăn nuôi trâu, bò trong nội ngành chăn nuôi chiếm 10-11%.

Gia đình ông Thành ở xã Thanh Thủy mỗi năm thu 1 tỷ đồng từ nuôi bò hàng hóa.
Gia đình ông Thành ở xã Thanh Thủy mỗi năm thu 1 tỷ đồng từ nuôi bò hàng hóa.

Ông Nguyễn Sỹ Thành ở xóm 7, xã Thanh Thủy đã quyết định vào vùng Khe Mừ để chăn nuôi trâu bò hàng hóa. Bắt đầu từ năm 2008, với sự giúp đỡ của Hội nông dân xã, gia đinh ông vay 30 triệu đồng, cùng với một số vốn liếng của gia đình ông mua 8 con bò nái sinh sản và sau đó khoảng 2 năm số lượng lại được nhân đôi. Đến nay gia đình ông có đàn trâu bò trên 80 con, trong đó có 30 con bò nái sinh sản, 10 con trâu mẹ với trên 7ha cây keo nguyên liệu, trung bình mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng gần 1 tỷ đồng.

Thanh Thủy là một xã miền núi có tiềm năng đất đai rộng lớn, phù hợp cho phát triển chăn nuôi nhất là đàn trâu bò, lợn và các loại gia cầm khác. Trong những năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, đó là tập trung ưu tiên cho Hội nông dân phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào chăn nuôi đàn trâu bò hàng hóa. Điều đó, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2%.

Đàn bò vàng ở Thanh Chương được chú trọng nâng cao sản lượng thịt phục vụ thị trường.
Đàn bò vàng ở Thanh Chương được chú trọng nâng cao sản lượng thịt phục vụ thị trường.

Những năm gân đây, huyện Thanh Chương tập trung phát triển đàn trâu, bò hàng hóa với những cơ chế, chính sách cho các hộ dân vay vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật... Mục tiêu đến năm 2020, huyện có khoảng 45.000 con trâu bò hàng hóa, sản lượng thịt xuất chồng khoảng trên 2.000 tấn, tỷ trọng thu nhập của chăn nuôi trâu, bò trong nội ngành chăn nuôi chiếm 10-11%.  

Văn Lý 

Tin mới