mask

Ông Hồ Đức Phớc trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau phiên khai mạc sáng 18/12, kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI bước vào phiên họp buổi chiều với công tác nhân sự và thảo luận tổ.

Dự phiên họp có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Trên cơ sở đề xuất cá nhân, HĐND tỉnh khoá XVI tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 do nghỉ hưu theo quy định. Ông Hồ Đức Phớc - hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ được Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI tín nhiệm giới thiệu vào danh sách bầu cử bổ sung chức vụ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Ông Nguyễn Xuân Sơn thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI.
Ông Nguyễn Xuân Sơn thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Hội đồng biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bố sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Hội đồng biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả: với 97,5% thông qua (80/82 đại biểu, 2 đại biểu vắng mặt), ông Hồ Đức Phớc chính thức trúng cử vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Ông Hồ Đức Phớc nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ông Hồ Đức Phớc nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đồng thời, Hội đồng cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh đối với bà Cao Thị Hiền để nhận nhiệm vụ mới.

Bà Cao Thị Hiền được Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI tin tưởng giới thiệu vào danh sách bầu cử vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả: 97,5% thông qua, bà Cao Thị Hiền chính thức trúng cử vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

234
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Bà Cao Thị Hiền nhậm nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Bà Cao Thị Hiền nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hội đồng cũng nghe tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Đinh Thị Lệ Thanh, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI đối với ông Lê Minh Thông để nhận nhiệm vụ mới. Hội đồng biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Minh Thông vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hội đồng biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bẩu cử bổ sung các chức vụ như trên. Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, ông Hồ Đức Phớc gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Trần Hồng Châu, Đinh Thị Lệ Thanh vì những đóng góp xuất sắc trong quá trình đảm nhiệm các chức vụ tại HĐND tỉnh khoá XVI. 

Hội đồng biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Hội đồng biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Sau khi hoàn thành công tác nhân sự, HĐND chuyển sang nội dung thảo luận tổ. 8 tổ đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 so với các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 đề ra. Đặc biệt, tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực: kinh tế, tài nguyên - môi trường, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước - cải cách hành chính. 

Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như tình hình rà soát, xử lý và thu hồi các dự án đầu tư không triển khai, chậm tiến độ; tình trạng ô nhiễm môi trường, quy hoạch xử lý rác thải nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh; nợ đọng BHXH, BHYT còn lớn; tồn đọng trong giải quyết hồ sơ kháng chiến đối với người có công; các dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở và định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;…

Các đại biểu cũng thảo luận về các chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, đóng góp hoàn thiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI.

Tin: Thục Anh

Ảnh: Sỹ Minh

Tin mới