Phải có thiết bị chống ngủ gật cho trưởng tàu, lái tàu

Đó là quy định tại Thông tư 20, có hiệu lực từ 1/7/2018 do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt.
Theo đó, đầu máy kéo tàu đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng phải có đồng hồ báo tốc độ, ghi tốc độ và dữ liệu chạy tàu. Đặc biệt, tại vị trí làm việc của trưởng tàu, lái tàu phải có gắn thiết bị chống ngủ gật.

Đối với đường sắt quốc gia, đô thị, các thông tin, chỉ dẫn bằng chữ cho khách hàng trên toa xe phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Riêng với tàu khách trên đường sắt quốc gia, trên toa xe khách và tại vị trí làm việc của trưởng tàu phải có van hãm khẩn cấp. Vị trí trưởng tàu cần có thêm đồng hồ báo tốc độ, đồng hồ áp suất, thiết bị liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu.

Đối với đường sắt đô thị, tại buồng lái tối thiểu phải có đồng hồ tốc độ, thiết bị bảo vệ đoàn tàu tự động (ATP), cảnh báo tự động (AWS), thiết bị ghi tốc độ và dữ liệu chạy tàu, bắt buộc có thiết bị chống ngủ gật. Bên ngoài toa xe điều khiển có trang bị camera an ninh.

Trên toa xe khoang hành khách tối thiểu phải có: thiết bị cảnh báo khẩn cấp cho lái tàu, camera an ninh, thiết bị liên lạc giữa khách hàng và lái tàu trong trường hợp cần thiết...

Tin mới