mask

Phản ánh các vấn đề thiết thực lên Quốc hội để đề ra quyết sách sát thực tiễn cuộc sống

(Baonghean)- Trao đổi của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV về chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm.

P.V: Đồng chí có suy nghĩ gì khi tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV lần này?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Tôi rất vinh dự, và vinh dự hơn khi lại được giới thiệu ứng cử tại quê nhà. Nếu được bầu làm ĐBQH, tôi càng có điều kiện góp phần nhỏ của mình vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, nhất là các huyện tuyến Quốc lộ 48; càng có điều kiện để học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để vừa hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác  của mình, vừa làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Phản ánh các vấn đề thiết thực lên Quốc hội để đề ra quyết sách sát thực tiễn cuộc sống ảnh 1
 

P.V: Với cương vị công tác hiện nay và là ĐBQH các khóa XI, XII, XIII, theo đồng chí, vấn đề gì đang đặt ra hiện nay mà Quốc hội cần làm tốt hơn?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Theo tôi, có mấy vấn đề như sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng lập pháp, tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoàn hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Thứ hai, tăng cường giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thống nhất của hệ thống pháp luật, thống nhất trong nhận thức và áp dụng luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của Quốc hội. Quốc hội phải tập trung giám sát các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn cuộc sống để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Thứ tư, quan tâm nhiều hơn, có giải pháp hiệu quả hơn đối với việc giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của công dân; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội, đảm bảo Quốc hội thực sự chuyên nghiệp, dân chủ, đoàn kết, hiệu lực, hiệu quả.

P.V: Nếu trúng cử ĐBQH khóa XIV, trọng tâm chương trình hành động của đồng chí là gì?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Nếu trúng cử ĐBQH khóa XIV, chương trình hành động của tôi sẽ là: 1) Thường xuyên liên hệ, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Quốc hội và các cơ quan chức năng, làm cho hoạt động của Quốc hội luôn bám sát thực tiễn, thực sự mang hơi thở cuộc sống của nhân dân. 2) Tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 3) Hướng dẫn hoặc tiếp nhận, chuyển giao, đôn đốc, theo dõi, giám sát người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 4) Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định. 5) Trên cương vị công tác của bản thân, tập trung phản ánh các vấn đề nổi lên từ thực tế ở Nghệ An và cả nước để Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có chính sách, giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Với cương vị của tôi, nếu được bầu làm ĐBQH, càng có điều kiện để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; chống hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Thứ hai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội; thực hiện tốt hơn chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội.

Thứ ba, cải thiện điều kiện làm việc và chế độ chính sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khối phố. Đây là đội ngũ cán bộ sát dân nhất, việc nhiều, vất vả nhất, nhưng chế độ chính sách và điều kiện làm việc còn rất khó khăn.

Thứ tư, giải quyết các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường; khám, chữa bệnh, giáo dục và đào tạo; an toàn giao thông, trật tự xã hội; bảo vệ công lý, phòng, chống và khắc phục oan, sai trong hoạt động tư pháp.

Thứ năm, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Hoa

(Thực hiện)

Tin mới