mask

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cho TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa

Xem xét phân cấp thẩm quyền phê duyệt và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thuộc TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Chiều 13/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thuộc TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phân cấp điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho 4 tỉnh, thành phố này. Việc phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh, thành nhằm bảo đảm rút ngắn thời gian, phù hợp với mô hình thí điểm theo hướng phân cấp, tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch.

Đồng thời tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố chủ động hơn trong công tác quản lý, điều hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua đó huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách cũng như từ xã hội, người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp cho phát triển.

Tại hội nghị, các bộ, ngành cho rằng, cần làm rõ hơn tiêu chí về điều chỉnh cục bộ, tránh việc điều chỉnh cục bộ ảnh hưởng tới quy hoạch tổng thể đã duyệt. Một số ý kiến nhất trí, khi việc điều chỉnh quy hoạch mà có ý kiến khác nhau giữa địa phương và Bộ Xây dựng thì ý kiến của Bộ Xây dựng mang ý nghĩa “trọng tài”, không nhất thiết phải đẩy lên Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nhất trí với quy định thời gian lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung ít nhất là 40 ngày đối với cộng đồng dân cư, 15 ngày đối với cơ quan, tổ chức có liên quan. Các địa phương cũng cho rằng, việc phân cấp sẽ giúp tăng tính chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực tiễn địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, việc phân cấp cho các địa phương là rất cần thiết nhằm tạo động lực phát triển. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, phân cấp mạnh mẽ nhưng cũng cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đây là hai việc song hành, tránh trọng việc này lại nhẹ việc kia, phải sát sao để tránh việc phân cấp điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng tới quy hoạch tổng thể của đô thị đã được Thủ tướng duyệt.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần phải đẩy nhanh việc phân cấp để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, đồng thời phải giữ gìn được cảnh quan đô thị đã được quy hoạch, nhất là cần tránh chủ quan, sơ suất ở cấp cơ sở, dẫn tới điều chỉnh không phù hợp. Phó Thủ tướng nêu rõ, dự thảo quy định cần nêu rõ nguyên tắc của việc điều chỉnh, để khi địa phương triển khai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày 30/4 - Ảnh VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày 30/4. Ảnh VGP/Đức Tuân

“Rất mong trong quyết định phân cấp này phải đưa ra được nguyên tắc hoặc danh giới điều chỉnh.Việc điều chỉnh cục bộ phải đảm bảo giữ nguyên hoặc tăng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, tỷ lệ cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình an sinh xã hội tại đô thị phục vụ cộng đồng và nhân dân địa phương. Không điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các khu vực quy hoạch cây xanh, mặt nước, công trình an sinh xã hội sang nhà ở, kinh doanh thương mại” - ông Lê Văn Thành nói. 

Phó Thủ tướng đề nghị sau quá trình triển khai thực hiện thí điểm cần tiến hành rà soát, đánh giá tổng kết kết quả thực hiện việc phân cấp của các tỉnh, thành phố này. Đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày 30/4./.

Tin mới